404 Not Found

Not Found

The requested URL /pl/mainheader.html was not found on this server.

Co powinien wiedzieć nadawca
Wzór faktury handlowej

Data eksportu:
02.08.96
Odnośniki(numer zamówienia, numer faktury itp.):
B1674
Nadawca/eksporter (pełna nazwa i adres):

John Smith
The Studio Graphics
184 London Road
Whetstone, Leicester LE3 6HD
Numer płatnika VAT 437 7916 13

Odbiorca (pełna nazwa i adres):

Jane Yarwood
Computer Labels Inc
1465 Oakland Avenue
Interstate Industrial Park
Memphis, US TN 38200

kraj/terytorium eksportu:
Anglia
Importer - jeśli inny niż odbiorca
(pełna nazwa i adres):

Jak wyżej

kraj/terytorium produkcji:
Jak wyżej
Ostateczny kraj/terytorium docelowy:
USA
Numer międzynarodowego lotniczego listu przewozowego Federal Express:
400-7604-7274
Waluta:
GBP
Uwagi/Notatki Ilość
paczek
Typ
opakowania
Pełny opis
towarów
Ilość Jednostki
miary
Waga Wartość jednostkowa Całkowita
wartość
1 z 1 1
 
 
 
 
 
 
Brązowa paczka Grafika przygotowana do wydrukowania w USA 1 kg 2.5
 
L125
  Całkowita
liczba
paczek

  Całkowita
Waga
  Całkowita
kwota
faktury
  1
 
  2.5   L125
Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej fakturze są zgodne z prawdą
Podpis nadawcy/eksportera (wpisz nazwisko i tytuł, a następnie złóż podpis)

J Smith, Designer
_____________________________________

Data:

02.08.96
___________

Zaznacz
FOB
C&F
CIF
404 Not Found

Not Found

The requested URL /pl/mainfooter.html was not found on this server.