• Standard tariffs, value added services and surcharges

Opublikowane stawki, dodatkowe opłaty i dopłaty

Dowiedz się wszystkiego o naszych opublikowanych stawkach, dodatkowych opłatach i dopłatach. Pobierz całość informacji w jednym pliku PDF.*

Opłaty za usługi dodatkowe

Dostosuj przesyłki do swoich potrzeb (lub potrzeb swoich odbiorców), korzystając z dodatkowych usług. Może się to wiązać z dodatkowymi opłatami. Wszystkie opłaty przedstawione są w kwotach netto.
FedEx Dangerous Goods i Suchy lód(1)(2)

Usługa FedEx Dangerous Goods pozwala na przesłanie z odprawą celną, określonych substancji i materiałów niebezpiecznych od drzwi do drzwi. Odpowiednia opłata naliczana jest w zależności od rodzaju przewożonego materiału:

Materiały niebezpieczne wymagające kontroli podczas transportu (ADG): Ze względów bezpieczeństwa zawartość przesyłki musi być udostępniona załodze w celach kontolnych podczas transportu.

Przesyłki Międzynarodowe

Paczka (IP): 315 PLN/przesyłka

Ładunek (IPF): 5,17 PLN/kg(3)

Materiały niebezpieczne niewymagające kontroli podczas przewozu (IDG): Zawartość paczki nie musi być udostępniona załodze w celach kontrolnych podczas transportu i może być przewożona wraz z innymi przesyłkami.

Przesyłki Międzynarodowe

Paczka (IP): 209 PLN/przesyłka

Ładunek (IPF): 2,50 PLN/kg(3)

Suchy lód (DI): Suchy lód jest materiałem niebezpiecznym, który wymaga specjalnych procedur postępowania i podlega uproszczonym przepisom.Usługa suchy lód może być oferowany w lokalizacjach, gdzie nie są oferowane w pełni uregulowane usługi dotyczące towarów niebezpiecznych. W przypadku, gdy przesyłka zawiera zarówno suchy lód oraz towary niebezpieczne, dopłatą objęte są tylko towary niebezpieczne.

Przesyłki Międzynarodowe

Paczka (IP): 44 PLN/przesyłka

Ładunek (IPF): 0,80 PLN/kg(3)

 

(1) Czas doręczenia oraz zobowiązania w ramach usługi mogą różnić się w zależności od kodu pocztowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
(2) Sprawdź Warunki Przewozu FedEx Express i zakładkę na temat towarów niebezpiecznych.
(3) Za każdą część kilograma naliczana jest opłata jak za jeden kilogram.

Diplomatic Bag (Diplomatic Mail)(1)

Przesyłki dyplomatyczne między ambasadami i konsulatami tego samego kraju/terytorium w celu doręczenia przez FedEx International Priority Service. Zgodnie z konwencją wiedeńską z 1961 r. przesyłki dyplomatyczne otrzymują immunitet dyplomatyczny od kontroli lub opóźnienia.

Brak opłat

 

(1) Dostępność usługi i czas transportu mogą się różnić w zależności od kodu pocztowego. Zadzwoń do Biura Obsługi Klienta w celu uzyskania informacji o dostępności usługi i dokładnego czasu transportu w naszym regionie.

FedEx® Electronic Trade Documents (ETD)

Dzięki ETD możesz przedkładać dokumentację celną w wersji elektronicznej. Usprawnia to proces wysyłki oraz wstępne oclenie przesyłek. Ogranicz dokumentację papierową i zminimalizuj ryzyko opóźnień na etapie odprawy celnej. Funkcja ETD musi być aktywowana w Twoim zautomatyzowanym narzędziu wysyłki.

Brak opłat

FedEx Global Returns lub FedEx Import Shipping Labels(1)

FedEx Global Returns lub FedEx Import Shipping Print Label: Twórz etykiety przesyłek zwrotnych lub importowych przy użyciu twojej aplikacji wysyłkowej w trybie online lub offline. Następnie wydrukuj etykietę i przekaż ją swojemu klientowi lub wyślij jako plik PDF w wiadomości e-mail.

Brak opłat

FedEx Global Returns lub FedEx Import Shipping Email Label: Twórz etykiety przesyłek zwrotnych lub importowych i pozwól swoim klientom na elektroniczny dostęp do nich oraz edycję zgodnie z potrzebami.

5 PLN/etykieta

 

(1) Dostępność usługi oraz czas dostawy w ramach usługi mogą różnić się w zależności od kodu pocztowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Opcja FedEx International Broker Select(1)

Opłata za przesyłki odprawione przez agenta (niebędącego FedEx Express ani podmiotem wyznaczonym przez FedEx Express). FedEx Express odebrał przesyłkę z rąk agenta nadawcy i dostarcza ją do odbiorcy końcowego. Adres odbiorcy jest obsługiwany przez inną agencję celną niż agencja celna agenta nadawcy.

4,16 PLN/kg(2) (minimalna opłata 39,50 PLN)

 

(1) Dostępność usługi oraz czas dostawy w ramach usługi mogą różnić się w zależności od kodu pocztowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
(2) Za każdą część kilograma naliczana jest opłata jak za jeden kilogram.

FedEx Priority AlertTM, FedEx Priority Alert PlusTM i On Demand Care

FedEx Priority AlertTM(1) (FPA)
FedEx Priority Alert to specjalistyczna, płatna usługa wykonywana wyłącznie na podstawie umowy przeznaczona w szczególności dla przesyłek wymagających dokładnego śledzenia i ścisłego przestrzegania warunków doręczenia. Dzięki połączeniu specjalnych procedur ładowania przesyłek, ulepszonego śledzenia statusu przesyłki oraz operacyjnego odzyskiwania danych FPA stanowi kompletne i solidne rozwiązanie dla Twojej przesyłki. Koszt usługi zgodny z opłatą za przesyłkę.

FedEx International Priority®: 3,12 PLN/kg(2) (minimalna opłata 79 PLN)

FedEx International Priority® Freight: 1,04 PLN/kg(2) (minimalna opłata 583 PLN)

FedEx Priority Alert PlusTM(1) (FPA+)
Usługa FedEx Priority Alert Plus (FPA+) obejmuje wszystkie cechy pakietu FedEx Priority Alert oraz obsługę przesyłek wrażliwych na temperaturę. W zakres FPA+ wchodzi ponowne zamrażanie, uzupełnianie żelem i przechowywanie w chłodni.

FedEx International Priority: 4,16 PLN/kg(2) (minimalna opłata 97 PLN)

FedEx International Priority Freight: 2,08 PLN/kg(2) (minimalna opłata 778 PLN)

Demand Care(1)
Opieka na żądanie (ODC) to usługa dla produktów nieżywnościowych, uwzględniająca uzupełnianie suchego lodu oraz odświeżanie lub wymianę opakowań żelowych, w celu ochrony integralności przesyłek wrażliwych na temperaturę i opóźnionych w transporcie. Koszt usługi zgodny z opłatą za przesyłkę. Usługa nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach. Usługa ta nie jest gwarantowana, podlega procesowi identyfikacji przesyłki i musi być zarezerwowana za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

FedEx International Priority oraz FedEx International Economy®: 15,60 PLN/kg(2) (minimalna opłata 389 PLN)

FedEx International Priority Freight oraz FedEx International Economy® Freight: 4,16 PLN/kg(2) (minimalna opłata 1558 PLN)

 

(1) Dostępność usługi oraz czas dostawy w ramach usługi mogą różnić się w zależności od kodu pocztowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
(2) Za każdą część kilograma naliczana jest opłata jak za jeden kilogram.

Przetrzymanie przesyłki w placówce FedEx Express(1)

Jeżeli przesyłka nie może zostać doręczona na adres odbiorcy, istnieje możliwość odebrania jej w oddziale FedEx.

Brak opłat

 

(1) Dostępność usługi oraz czas dostawy w ramach usługi mogą różnić się w zależności od kodu pocztowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Third Party Consignee (TPC)(1)

Usługa Third Party Consignee pozwala dostarczyć przesyłkę prosto do odbiorcy, bez konieczności dołączenia do niej faktury handlowej. To usługa dla klientów, którzy nie chcą ujawniać swoim odbiorcom rzeczywistej wartości przesyłki ani danych wysyłającego. FedEx TPC dotyczy usług FedEx International Priority i FedEx International Priority Freight.

59,99 PLN/przesyłka

 

(1) Dostępność usługi oraz czas dostawy w ramach usługi mogą różnić się w zależności od kodu pocztowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

FedEx Customs Brokerage Services

FedEx Express oferuje płynny proces standardowej odprawy celnej, gwarantujący terminowe doręczenie. Za dodatkową opłatą oferujemy również pełen zakres specjalistycznych usług w kwestii obsługi celnej towarów przychodzących (możliwy podatek VAT wg obowiązującej stawki).

Więcej informacji na stronie: fedex.com/pl/ancillaryservices/

Opcje Delivery Signature(1)

Poniższe opcje wysyłki mogą być wybrane podczas rezerwacji:

 1. No Signature Required: FedEx Express podejmie próbę uzyskania podpisu podczas doręczenia przesyłki. Jeśli osoba uprawiona do odebrania przesyłki nie będzie dostępna, FedEx Express dostarczy paczkę bez uzyskania podpisu.

  Za darmo.
 2. Indirect Signature Required: FedEx Express uzyska podpis od osoby przebywającej pod adresem doręczenia, sąsiada lub zarządcy budynku. Jeśli pod adresem dostawy nie ma osoby uprawnionej do odbioru, FedEx Express ponowi próbę doręczenia.

  Za darmo. Dostawy do USA i Kanady z zadeklarowaną wartością poniżej 500 USD podlegają dopłacie w wysokości 8 PLN/przesyłkę.
 3. Direct Signature Required: FedEx Express uzyska podpis wyłącznie od osoby przebywającej pod adresem doręczenia. Jeśli nikt uprawiony do odebrania przesyłki nie będzie dostępny, FedEx Express podejmie kolejną próbę doręczenia.

  12 PLN/przesyłka. Za darmo do USA i Kanady dla przesyłek z zadeklarowaną wartością powyżej 500 USD.
 4. Adult Signature Required: FedEx Express uzyska podpis od osoby pełnoletniej przebywającej pod adresem doręczenia, pod warunkiem przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości. Jeśli nikt uprawniony do odebrania przesyłki nie będzie dostępny, FedEx Express podejmie kolejną próbę doręczenia. Granica wieku pełnoletniego różni się w zależności od kraju/terytorium docelowego i oznacza osiągnięcie pełnoletności czyli wieku osoby dorosłej, a nie wieku uprawniającego do zakupu konkretnych produktów (np.alkoholu).

  14 PLN/przesyłka.

 

(1) Poszczególne opcje dostawy mogą być niedostępne w niektórych miejscach pochodzenia lub doręczenia. Szczegółowe informacje dostępne na stronie opcji wysyłki.

Inne dopłaty

Na koszty transportu wpływać mogą inne dodatkowe dopłaty wynikające z charakteru przesyłki. Wszystkie dopłaty przedstawione są w kwotach netto.
Additional Handling Surcharge – Non-stackable

Dopłata do dowolnych przesyłek w ramach usług FedEx International Priority® Freight i FedEx International Economy® Freight zawierających co najmniej jedną część lub paletę, która nie jest piętrowalna. Niepiętrowalność oznacza, że część lub paleta nie może zostać ustawiona pionowo (piętrowo) jedna na drugiej w bezpieczny sposób. Uiszczana od przesyłki niezależnie od liczby niepiętrowalnych części.

500 PLN/paczka

Korekta adresu

Jeśli adres odbiorcy na lotniczym liście przewozowym lub na etykiecie przesyłki jest niekompletny lub niepoprawny, za dodatkową opłatą możemy podjąć próbę określenia poprawnego adresu i doręczenia przesyłki. Jeśli nie jesteśmy w stanie zrealizować dostawy, nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowane doręczenie.

W przypadku usługi FedEx International Broker Select dopłata za korektę adresu ma zastosowanie, jeśli adres na lotniczym liście przewozowym lub w dokumentacji przewozowej jest niekompletny lub niewłaściwy. Jeśli nie jesteśmy w stanie określić poprawnego adresu i skontaktować się z brokerem, możemy podjąć próby kontaktu z nadawcą w celu wyjaśnienia kwestii adresu lub otrzymania instrukcji dotyczących zwrotu przesyłki. Jeśli nie jesteśmy w stanie zrealizować dostawy w tych okolicznościach, nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowane doręczenie.

39,50 PLN/przesyłka

Rozszerzony obszar usług

Przesyłki odbierane lub doręczane do odległych i trudno dostępnych miejsc są objęte dopłatą Out-of-Pick-up-Area lub Out-of-Delivery-Area. Zapoznaj się z listą kodów pocztowych lub miast, w których stosujemy wyżej wymienione dopłaty.

Out-of-Pick-up-Area: 2,58 PLN/kg(2) (minimalna opłata 85 PLN)

Out-of-Delivery-Area: 2,58 PLN/kg(2) (minimalna opłata 85 PLN)

 

(1) Za każdą część kilograma naliczana jest opłata jak za jeden kilogram.

Dopłata paliwowa

Międzynarodowa dopłata paliwowa
FedEx Express przyjął dynamiczną stawkę dopłaty paliwowej, zgodną z wahaniami cen paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych i zastrzega sobie prawo do zastosowania dopłaty paliwowej.

Dopłata paliwowa dla usług krajowych
FedEx Express stosuje dynamiczną stawkę dopłaty paliwowej, która opiera się na cenach oleju napędowego do samochodów ze strefy krajów Unii Europejskiej.

Aby uzyskać aktualne informacje na temat dopłat paliwowych, odwiedź stronę: fedex.com/pl/fuelsurcharge

Rozliczenie ze stroną trzecią(1)

Dopłata za rozliczenie ze stroną trzecią dotyczy przesyłek rozliczanych przez strony trzecie. Dopłatą zostanie obciążony płatnik strony trzeciej(2). Dopłata obowiązuje, gdy numer konta wysyłającego i numer konta rozliczeniowego strony trzeciej nie należą do tej samej firmy.

2,5% całkowitej opłaty za przesyłkę. Łączne opłaty za przewóz obejmują opłaty transportowe, dopłaty i dodatkowe opłaty; nie obejmuje ceł, podatków i dodatkowych opłat rozliczeniowych.

(1) Dopłata obowiązuje od 22 stycznia 2018 r.
(2) Definicja opłaty dokonywanej przez stronę trzecią znajduje się w Warunkach Przewozu FedEx EMEA na stronie fedex.com.

Skorzystaj na spersonalizowanych stawkach zależnych od wolumenu wysyłki. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.


 • We are happy to offer you personalized tariff rates
 
* Uwaga: Stawki obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2018 r.
Stawki importowe dotyczą wszystkich klientów. Do niektórych klientów może mieć jednak zastosowanie stawka eksportowa, uwzględniająca kraju/terytorium pochodzenia, przeliczona na walutę kraju/terytorium przeznaczenia. Dodatkowe informacje o naszej ofercie importowej uzyskać można w Biurze Obsługi Klienta FedEx.  
Te stawki eksportowe mają zastosowanie wyłącznie do posiadaczy kont krajowych.