FedEx® Electronic Trade Documents (ETD)

Przesyłanie dokumentacji celnej w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych dokumentów handlowych (ETD, Electronic Trade Documents) FedEx przyspiesza odprawy celne. Jest to proste i skuteczne rozwiązanie eliminujące opóźnienia odprawy celnej, gwarantujące terminowe doręczenie paczek międzynarodowych i ograniczające konieczność drukowania dokumentów.

  • Woman on a laptop

Paperwork icon

Wydajność przede wszystkim

Można przekazywać własne dokumenty celne lub używać dokumentów handlowych wygenerowanych przez FedEx. Elektroniczne dokumenty handlowe można dostosować, przekazując własny wzór papieru firmowego i zeskanowany podpis.

Clock icon

Oszczędności czasu i pieniędzy

Przekazując i przesyłając dokumenty handlowe elektronicznie, można wyeliminować konieczność składania ręcznego podpisu, składania papieru, a także dołączania dokumentów celnych do każdej przesyłki. Pozwala to oszczędzać papier i energię oraz obniżyć koszty drukowania.

Self Serve icon

Poczucie bezpieczeństwa

Przesyłając dokumenty handlowe jeszcze przed nadejściem przesyłki, przyspiesza się odprawę celną. Funkcja FedEx Electronic Trade Documents umożliwia pomoc przed odprawą i ułatwia rozwiązywanie problemów z wyprzedzeniem, co zmniejsza ryzyko opóźnienia.

Self Serve icon

Oszczędzanie papieru i drukowanie mniejszej liczby dokumentów w przypadku przesyłek wewnątrzeuropejskich

Po aktywowaniu funkcji FedEx Electronic Trade Documents zmniejszy się liczba etykiet, jakie trzeba będzie drukować dla wszystkich przesyłek nadawanych z krajów Unii Europejskiej i do nich kierowanych.

Korzystanie z uproszczonych przesyłek międzynarodowych

FedEx oferuje obecnie trzy sposoby przekazywania dokumentów celnych za pomocą funkcji FedEx Electronic Trade Documents:

Opcja 1: przed nadaniem

Na stronie fedex.com w aplikacji FedEx® Ship Manager przed utworzeniem etykiety można przekazać dokumenty celne. W narzędziu Global Trade Manager wystarczy przejść do centrum przygotowywania dokumentacji, a następnie utworzyć dokumenty celne i zapisać je do późniejszego użycia. Następnie w aplikacji FedEx Ship Manager podczas tworzenia etykiety można wybrać opcję dołączenia z centrum przygotowywania dokumentacji w celu przekazania utworzonego wcześniej dokumentu.

Opcja 2: podczas nadawania

Dokumenty celne można przekazać za pośrednictwem rozwiązania wysyłkowego w chwili tworzenia etykiety. To najczęściej stosowana metoda przekazywania dokumentów celnych. Można skorzystać z faktury handlowej wygenerowanej przez FedEx lub przekazać własną fakturę handlową w preferowanym formacie (np. w postaci pliku PDF, programu Microsoft® Word lub Microsoft® Excel albo w postaci skanu). W obu przypadkach dokument zostanie przesłany elektronicznie.

Opcja 3: po nadaniu

Dokumenty celne można przekazać za pośrednictwem rozwiązania wysyłkowego po utworzeniu etykiety. Przekazywanie dokumentów po nadaniu (PSDU, Post Shipment Document Upload) to nowa opcja idealna dla nadawców tworzących własne faktury handlowe, którzy nie mają gotowych dokumentów celnych przed utworzeniem lub w chwili tworzenia etykiety.

  • Still from the demo

Korzyści płynące z funkcji FedEx Electronic Trade Documents

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z funkcji FedEx Electronic Trade Documents.

Aktywuj FedEx Electronic Trade Documents ►

Jak utworzyć przesyłkę z elektronicznymi dokumentami handlowymi ►

  • Enable FedEx Electronic Trade Documents

Włączanie funkcji FedEx Electronic Trade Documents

Ten szybki przewodnik pozwala nauczyć się tworzenia i przekazywania dokumentów celnych.

Wprowadzenie

  • Set Up Post-Shipment Document Upload (PSDU)

Konfigurowanie przekazywania dokumentów po nadaniu (PSDU)

Funkcja przekazywania dokumentów po nadaniu umożliwia teraz przekazywanie dokumentów celnych po utworzeniu etykiety.

Dowiedz się więcej

FedEx Electronic Trade Documents — często zadawane pytania

Czym charakteryzuje się funkcja FedEx Electronic Trade Documents?

FedEx Electronic Trade Documents to zautomatyzowane rozwiązanie dla przesyłek międzynarodowych umożliwiające przesyłanie elektroniczne dokumentacji celnej. Dzięki niemu nie trzeba drukować pełnej dokumentacji każdej przesyłki, kurier szybciej odbierze paczkę, a odprawa celna zostanie skrócona. Elektroniczne dokumenty handlowe skracają czas odprawy celnej przesyłki i gwarantują wyższą jakość obsługi.

Dlaczego warto korzystać z funkcji FedEx Electronic Trade Documents?

To rozwiązanie upraszcza przetwarzanie przesyłek międzynarodowych. Dzięki niemu nie trzeba drukować, podpisywać, składać i dołączać wielu kopii dokumentacji handlowej do każdej przesyłki. To oszczędność papieru i czasu poświęconego na przetwarzanie przesyłek międzynarodowych.

Jakie są największe zalety funkcji FedEx Electronic Trade Documents?

Funkcja FedEx Electronic Trade Documents upraszcza przetwarzanie przesyłek międzynarodowych i zwiększa wydajność operacyjną. Dzięki niej można oszczędzić papier, zmniejszyć koszty drukowania i cieszyć się spokojną głową.

  • Przekazanie dokumentów handlowych, zanim przesyłka trafi do odprawy, zapewnia pomoc przed odprawą.
  • Przekazanie wzoru papieru firmowego i zeskanowanych podpisów pozwala zachować zgodność z wymogami odprawy celnej w niektórych krajach.
  • Korzystanie z tej funkcji ogranicza zużycie papieru, drukarek, toneru i materiałów do pakowania, a także zmniejsza ślad węglowy.
  • Opóźnienia odprawy celnej są mniejsze, dzięki czemu przesyłki docierają na czas, co zwiększa wiarygodność u odbiorców.
  • Przygotowywanie dokumentacji trwa krócej, dzięki czemu można skupić się na innych ważnych zadaniach — zwiększając produktywność i zyski.
  • Przesyłki są mniej narażone na kradzieże, ponieważ paczki nie są opatrzone fakturami, a informacje o towarach nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

W jaki sposób funkcja FedEx Electronic Trade Documents usprawnia odprawy celne?

Rozwiązanie umożliwia przesłanie dokumentacji celnej znacznie wcześniej. Jeśli okaże się, że informacje trzeba uzupełnić, klient otrzyma wcześniejsze zawiadomienie. W ten sposób ograniczane są skutki opóźnień i zatrzymań przesyłek.

W jakich krajach przyjmuje się przesyłki za pomocą funkcji FedEx Electronic Trade Documents?

Funkcji FedEx Electronic Trade Documents można używać w przypadku importu i eksportu. Wyświetl listę dostępnych krajów, w których rozwiązanie jest akceptowane w przypadku paczek przychodzących i wychodzących.

Jeśli kraj nadania lub (i) kraj docelowy nie akceptuje elektronicznych dokumentów handlowych, przesyłka zostanie oznaczona etykietą EWO (elektroniczne i oryginały). Etykieta EWO (elektroniczne i oryginały) umożliwia bezproblemowe przekazywanie dokumentów krajom, w których podczas odprawy celnej uwzględniającej elektroniczne dokumenty handlowe wymaga się również ich kopii papierowych. Przekazanie dokumentów dla takich przesyłek umożliwia agentowi wcześniejsze sprawdzenie dokumentacji. Dzięki temu w razie konieczności klient otrzyma odpowiednio wcześniej przed odprawą monit o poprawienie lub uzupełnienie dokumentów i uniknie problemów. Oczywiście zachowanie zgodności z przepisami nadal wymaga wydrukowania i dołączenia dokumentów celnych do przesyłki..

W przypadku jakich przesyłek można korzystać z funkcji FedEx Electronic Trade Documents?

Rozwiązanie jest dostępne dla przesyłek FedEx Express®. Z rozwiązania najwięcej korzyści odniosą nadawcy wysyłający przesyłki inne niż dokumenty lub towary. Przesyłki zawierające towary niebezpieczne i suchy lód mogą kwalifikować się do przesłania elektronicznych dokumentów handlowych.

Jak można przygotować międzynarodowe dokumenty handlowe?

Dokumenty celne można przygotowywać, zapisywać i ponownie wykorzystywać online w narzędziu FedEx Global® Trade Manager w sekcji centrum przygotowywania dokumentów FedEx. Sekcja pomocy dotyczącej dokumentów międzynarodowych zawiera dodatkowe informacje dotyczące przygotowywania kompletnych dokumentów celnych.

Jak można przekazać międzynarodowe dokumenty handlowe?

Można przesłać własne dokumenty handlowe elektronicznie lub skorzystać z dokumentów wygenerowanych przez FedEx. Wybór należy do klienta.

Czy to znaczy, że nie trzeba drukować dokumentów handlowych?

W niektórych krajach docelowych prawo wymaga przesłania oryginalnej dokumentacji. W narzędziu FedEx® Global Trade Manager funkcja z profilami krajów zawiera informacje podstawowe o obowiązujących w danym kraju zasadach w zakresie wysyłki i wymaganiach prawnych, między innymi o niezbędnej dokumentacji, specjalnych wymogach celnych, cłach i podatkach. Należy pamiętać o wydrukowaniu międzynarodowej etykiety wysyłkowej dla każdej przesyłki.

Czy nadal trzeba wydrukować etykietę wysyłkową?

Tak. Funkcja FedEx Electronic Trade Documents umożliwia przesyłanie dokumentacji celnej w postaci elektronicznej, co nie zwalnia z obowiązku wydrukowania etykiety wysyłkowej.