• Om FedEx

Om FedEx

Våra lösningar sammanför människor och möjligheter.

Att sammanföra människor med varor, tjänster och idéer skapar möjligheter till ett bättre liv. FedEx sammanlänkar världen - något vi tror skapar en bättre värld. Denna övertygelse leder oss i allt vi gör.

  • Company Info

Företagsinformation

FedEx europeiska nätverk erbjuder leverans nästa dag till hundratals affärsmarknader.

Läs mer

  • Continued Expansion in Europe

Fortsatt expansion

Nu när vi sammanfört FedEx och TNT är möjligheterna oändliga.

Mer om FedEx och TNT

  • Our People

Våra anställda

FedEx är ett företag i världsklass på grund av vårt fokus på medarbetarna.

Ta reda på mer

  • Sustainability

Hållbar utveckling

FedEx arbetar hängivet för att sammanlänka vår värld samtidigt som vi minimerar vår miljömässiga påverkan.

Se hur vi bidrar till en miljövänligare värld

  • Citizenship

Samhällsmedborgare

Under den globala filantropiska plattformen FedEx Cares har FedEx åtagit sig att investera USD 200 miljoner i 200 samhällen till år 2020.

Se våra fokusområden

  • Sports Sponsorship

Idrottssponsring

Fokus, hängivenhet, proffsighet, världsklass. De faktorer som skapar framgång i idrott är också ett vinnande recept inom affärsverksamhet.

Var med och bidra

  • Resources

Publikationer

FedEx lever som vi lär - vi tror på transparens och sund företagsstyrning.

Resurser för nedladdning