Filantropisk verksamhet

FedEx är engagerade att aktivt stödja de samhällen vi tjänar genom strategiska investeringar i våra anställda, resurser och nätverk. Våra företagsresurser inkluderar finansiella bidrag, in-natura leveranstjänster för välgörenhet och frivillighetstjänster av våra team-medlemmar.

Vi har tre kärnområden i fokus som våra investeringar kan påverka på viktiga och meningsfulla sätt:

 

Över EMEA erbjuder FedEx Express ekonomiskt stöd till följande välgörenhetsorganisationer

 

I Storbritannien:

 

I Frankrike:

 

I Belgien:

 

I Tyskland:

I Indien:

Inom EMEA:

Akut- och katastrofhjälp

FedEx accepterar ansökningar från organisationer som ger undsättning till offer för nödsituationer eller naturkatastrofer. Vi riktar specifikt våra medel mot den snabba och effektiva transporten av hjälp och katastrofförberedande utbildningsinitiativ.


UNICEF
FedEx Express donerade två tillförselflyg åt UNICEF som en respons på svälten i Somalia. Två Boeing 777F flygplan med mat som bar ungefär 182 ton mat med högt näringsinnehåll som behandlar 6 000 väldigt undernärda barn och ger berikade livsmedel till 4 000 familjer. In-natura transporterna kompletterades av en donation från de anställda.

Forward Response Centre öppnar på CDG
FedEx Express meddelade öppnandet av Europas första humanitära “Forward Response Centre” (FRC) på FedEx nav i Roissy-Charles De Gaulle. Centret kommer att underlätta arbetet för Heart to Heart International, en icke-vinstgivande organisation som specialiserar sig på volontärinsatser och humanitär hjälp världen över. FRC fungerar som ett säkert lager där medicin och andra akutvaror säkert kan lagras och snabbt transporteras av FedEx Express när katastrofen slår till.

Transport av humanitära varor till Etiopien
FedEx Express levererade ungefär 4 ton av hygienisk hjälp till flyktingläger i sydöstra Etiopien. Välgörenhetsinitiativet organiserades i samarbete med Heart to Heart International Medical Corps med målet att tillhandahålla medicinsk assistans till flyktingfamiljer i trånga flyktingläger i regionen.

Transport av katastrofhjälp för att hjälpa tsunamioffer i Japan
FedEx Express levererade 10 ton av katastrofhjälpsvaror från Tyskland till Japan för att hjälpa offren från förra årets tsunami. Donationen av in-natura transporten innebar samarbete med HumanPlus, en humanitär organisation baserad i Tyskland.Fotgängarsäkerhet för barn

FedEx är intresserade av att stödja organisationer som hjälper fotgängares säkerhet genom att öka medvetenheten och kunskapen om fotgängarsäkerhet. Vi vill också hjälpa till att förändra osäkra beteenden hos barn som går, och göra miljömässiga förbättringar för att hålla fotgängare säkra i lokala samhällen.

FedEx stödjer Safe Kids Foundation
Walk This Way-programmet startades 1999 av Safe Kids Worldwide och FedEx för att främja barnens säkerhet som fotgängare. Sedan 2007 stödjer FedEx Express Safe Kids i Indien. Safe Kids finns i Delhi, Mumbai och Ahmadabad.Miljömässig hållbarhet

FedEx prioriterar filantropiska och frivilliga insatser som fokuserar på miljömässig hållbarhet och som strategiskt är i linje med våra affärsmål. Vi fokuserar våra investeringar för att skapa hållbara transportlösningar i u-länderna, för att bevara värdefulla ekosystem och för att identifiera nya sätt att balansera tillgång till handel och investeringar med ansvarsfull miljöförvaltning.

FedEx Express stödjer miljöorganisationer inom EMEA:

  • Plant for the Planet är ett världsomspännande initiativ som stärker barn med information om miljön och organiserar trädplantering. FedEx Express EMEA stödjer stolt barnakademier och trädplanteringar i Tyskland.

  • FedEx Express meddelade ett nytt samarbete för att optimera bussdrift i Indien med EMBARQ, en ledande internationell icke-vinstgivande organisation som är engagerade i hållbar transport. FedEx gav 1,4 miljoner dollar över två år till EMBARQ för att tillhandahålla teknisk expertis för projekt om hållbara transporter i Indien, Brasilien och Mexiko för att förbättra livskvaliteten i de länderna. I Indien kommer FedEx Express och EMBARQ arbeta för att öka den tekniska kapaciteten för stadsbaserade transportfirmor för att organisera sina bussystem.