Förenklat förfarande för importvaror med lågt värde till EU


FedEx-kunder som begär preferensbehandling för export och import fyller normalt i formulär EUR1 eller Formulär A. Det finns dock ett enklare alternativ i form av en fakturadeklaration i stället för dessa formulär om värdet på varorna som exporteras eller importeras inte överskriver 6000 euro. Detta alternativ är tillgängligt för alla leveranser med ursprung i EU:s 27 medlemsländer och för de länder med vilka EU har överenskommelse för EUR1 och Formulär A enligt tabellen nedan.

I alla sådana fall ska en viss deklaration finnas på den medföljande commercial invoice (CI) och måste uppfylla följande krav:

  • Den måste skrivas, stämplas eller tryckas på fakturan, följesedeln eller annat kommersiellt dokument
  • Handskrivna deklarationer ska skrivas i bläck och textas
  • Deklarationer ska ha exportörens originalunderskrift

Dessutom:

(a) Där fakturan ersätter Formulär A, ska exportdeklarationen (bilaga 18 i EU:s förordning 2454/93) skrivas på antingen franska eller engelska,

(b) Där fakturan ersätter formulär EUR1, ska den använda en av de språkliga versionerna i bilaga 22 i EU:s förordning 2454/93 och även följa bestämmelserna i det exporterande landets lagstiftning.

Enligt denna förenkling ska länderna använda följande formulär:


  <6 000 euro
Bilaga 22
>6 000 euro
Formulär EUR1
<6 000 euro
Bilaga 18
>6 000
Formulär A
Länder i Afrika, Karibien och Stilla Havet  x x  
Andorra x x    
Cariforum  x x    
Ceuta och Melilla  x x  
Chile x x  
Korea x x  
Mexiko x x  
Pan-Euro-Med  x x    
Sydafrika x x    
Västra Balkan  x x    

Direkttransportregeln kräver även att varor som anländer till importlandet är samma som de som lämnade exportlandet. Om de är under ständig tullövervakning, anses varor som passerar genom (eller gör uppehåll i) tredje land uppfylla kraven. Kravet på en enda transportdokument som täcker varornas passage genom transitlandet eller tillhandahållande av ett "certifikat på icke-manipulation" är även tillräckliga bevis på att varorna uppfyller gällande lagar.
 
FedEx-kunder bör lägga märke till att begränsningarna i destinationsländer som inte använder euro (t.ex. Storbritannien, Sverige och Danmark) anges i lokal valuta och kan skilja sig avsevärt från växelkursen för 6000 euro. De exakta beloppen kan på samma sätt skilja sig beroende på ursprungsland.
 
De fullständiga och ursprungliga reglerna finns här.  Eller kontakta kundtjänst på 0200 252 252 för ytterligare information.


Föregående artikel 

Till översikten