FedEx europeiska företag får även i fortsättningen viktig AEO-status


FedEx har redan erhållit certifikat som Authorised Economic Operater (AEO) i 20 EU-länder och fortsätter att ansöka i ytterligare sju länder.

AEO-status erbjuder företag tillgång till förenklade tullförfaranden baserat på deras detaljerade och bevisade förståelse för hur de mer strikta säkerhetsreglerna ska implementeras och övervakas. Eftersom AEO-certifierade företag är godkända som pålitliga partners av tullmyndigheter gynnas de av:

  • färre fysiska och dokumentbaserade kontroller;
  • prioriterad behandling avseende säkerhet och säkerhetskontroller;
  • en minskning av mängden uppgifter som krävs för säkerhet och säkerhetskontroll;
  • officiella meddelanden om vilka tullkontroller som krävs innan leveranser anländer till EU:s gränskontroller.

AEO-status som tilldelats av en EU-stat erkänns automatiskt av alla medlemsstater. Program för ömsesidigt godkännande som initieras med andra länder som USA, Kina och Japan leder till att programmets fördelar i slutändan blir globala.

FedEx har för närvarande AEO-certifikat för följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Estland, , Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Fullständig information om alla giltiga AEO-certifikat kan fås via sidorna hos Online-databasen för operatörer som har givit tillåtelse för att deras information ska få publiceras.
Föregående artikel 

Till översikten