Bestämmelser för levererat förtullat (DDP) skiljer sig åt för vissa EU-destinationer


Eftersom allt fler företag strävar efter att se till att import av varor går allt fortare och enklare för deras exportkunder, använder de sig i allt större utsträckning av leveransvillkoren levererat förtullat (DDP).  Enligt sådana arrangemang åtar sig säljare/speditörer att leverera deras varor till dessas destinationer helt färdigställda för import, och åtar sig att bära alla risker och kostnader (inklusive tullar och skatter) som berör sådana varor. 

Vissa EU-destinationsländer accepterar dock inte att säljare/speditörer ordnar tullklareringen vid destinationen och i sådana fall måste en registrerad importör vara etablerad i destinationslandet.  När det är frågan om Danmark, Tyskland, Nederländerna och Sverige, är det FedEx erfarenhet att köpare/mottagare som har beställt produkter DDP, kan och kommer att vägra att tullklarering utförs å deras vägnar.

Det finns därför två alternativ för att kringgå sådana fall:

1 Levererat oförtullat (DDU)
Med detta alternativ kan säljare/speditörer betala alla kostnader förutom sådana som krävs för att uppfylla importklareringsformaliteter och relaterade tullar, skatter och andra avgifter som ska erläggas när varorna importeras.  I detta fall bär köpare/mottagare ansvaret för alla klareringsrutiner och betalningar.

2 Leverans DDP genom en officiellt tillsatt lokal tullrepresentant
Detta är ett särskilt användbart alternativ när det är frågan om momsberäkningar eller -betalningar.

Ytterligare speciella förordningar gäller även för vissa EU-länder som följer:

Deklaration av destinationen på DDP Incoterm-dokument
Österrike, Tjeckien, Danmark, Lettland, Polen och Rumänien kräver att en namngiven destination finns i dessa dokument.  Om dessa detaljer saknas beaktas Incoterms ej.

Deklaration av fraktkostnader
Österrike, Frankrike, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna och Spanien kräver att fraktkostnader och tullavgifter och skatter uttryckligen ska anges på kommersiella fakturor.  Om dessa uppgifter inte anges kommer Incoterms inte att beaktas.

FedEx kunder bör noggrant kontrollera alla lokala krav rörande tull och moms innan de bokar och gör DDP-försändelser till EU-destinationer. Om relevanta destinationskrav inte följs blir det nödvändigt att använda olika leveransvillkor som inte bara blir mindre förmånliga för mottagare men kan även leda till att extra avgifter uppkommer.

Om du vill ha ytterligare information kontaktar du vår kundtjänst 
Föregående artikel 

Till översikten 

Nästa artikel