Program för koldioxidneutrala försändelser av FedEx-kuvert främjar projekt rörande energi och naturvård


Vårt FedEx-kuvert, som redan tillverkas av 100 % återvunnet material och som är 100 % återvinningsbart,  får nu ännu en miljövänlig förbättring.  Vi har startat en koldioxidneutralt leveransprogram får vår vanligaste förpackningslösning för dokument, vilket innebär att FedEx är det första företaget inom transportbranschen som erbjuder sina kunder ett kostnadsfritt koldioxidneutralt leveransalternativ.

För att neutralisera effekten av koldioxidutsläppen från alla leveranser av FedEx kuvert över hela världen, kommer vi att investera i projekt över hela världen som kompenserar för eller avskiljer växthusgaser från atmosfären. Initiativet är en del av hållbarhetsprogrammet FedEx EarthSmart® som erbjuder konkreta lösningar som är bra för vår planet och vårt företags miljöprestanda.

FedEx kunder uppskattar ansvarstagande affärsmetoder. Genom att vi ser till att leverans av FedEx-kuvert är koldioxidneutrala, erbjuder vi dig en lösning som inte bara är miljövänlig, utan som dessutom stöds av den erkänt goda kvalitet som vår tjänst erbjuder. En lösning som gör alla till vinnare.

Så här fungerar det. Med hjälp av FedEx koldioxidneutrala kuvertleveransprogram, kommer FedEx att på årsbas beräkna hur mycket koldioxid som släppts ut genom leverans av alla FedEx-kuvert över hela världen. Därefter kommer vi att köpa motsvarande mängd klimatkompensation från den icke vinstinriktade organisationen: BP Target Neutral, som kommer att neutralisera motsvarande mängd CO2-utsläpp genom att investera i alternativ energi eller naturskyddsprojekt. Dessa kommer att inkludera biogasanläggningar på bondgårdar i Nederländerna, ett projekt för återplantering av skog i Tanzanias södra bergsbygder där fördärvad gräsmark ska konverteras till kommersiell skog, och ett system för att fånga upp gaser vid Thailands första sanitära avfallsdeponering.

Vi på FedEx har redan genomfört förändringar och investerat i teknologier för att direkt minska utsläpp av växthusgaser från våra flygplan, lastbilar och anläggningar. Tack vare detta är vi på god väg att uppfylla våra ambitiösa mål för att minska utsläppen. Med hjälp av det koldioxidneutrala programmet för FedEx-kuvert kan vi bidra till att minimera effekten av växthusgaser som orsakas av vår verksamhet genom att erbjuda miljövänligare alternativ för våra kunder.

Nästa gång du skickar ett dokument med ett FedEx-kuvert, kommer du att göra det i vetskap om att det är miljövänligt. Och utan att det kostar något, dessutom vänligt mot ditt företag.

Ta reda på mer om koldioxidneutral kuvertleverans
Ta reda på mer om FedEx hållbarhetsprogram, EarthSmart
Till översikten 

Nästa artikel