Ny design av FedEx fakturor och andra dokument minskar kostnader och förenklar användning


I enlighet med vårt fortsatta mål att göra all FedEx-kommunikation tydlig och lättläst och för att minska antalet dokument, har vi tagit fram en ny design för våra dokument för Customer Financial Services.
 
Genom detta har vi lyckats minska den mängd papper som krävs och minska kostnaderna för färgtryck samtidigt som vi även fortsättningsvis erbjuder konkurrenskraftiga priser och minskar vår miljöpåverkan.
 
De viktigaste förändringarna och förbättringarna som våra kunder kommer att lägga märke till på FedEx fakturor och andra dokument som är relaterade till Financial Services är följande:

  • FedEx tvåfärgade logotyp ersätts med en logotyp med en färg; 
  • ordet “original“ visas nu under FedEx logotyp för att man tydligt ska kunna identifiera en faktura som originaldokumentet;
  • dubbelsidigt tryck används istället för enkelsidigt tryck;
  • Fakturavillkor och liknande omfattande specifikationer förekommer nu endast en gång, på en fakturas sista sida.

De nya dokumenten har under april framgångsrikt lanserats i Österrike, de Baltiska staterna, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien och Storbritannien. Danmark, Finland, Mellanöstern, Norge, Sverige och Schweiz följer inom kort.
 
Visste du att du kan visa och betala dina fakturor online? Klicka här för mer information.
Föregående artikel 

Till översikten 

Nästa artikel