• Resources

Om FedEx > Resurser

 

Resurser

På FedEx är vi engagerade för full öppenhet och hälsosam företagsstyrning. Vi levererar ofta företagsinformation för att säkerställa att alla våra intressenter är helt informerade.


FedEx Årsrapport
Ladda ner FedEx senaste årsrapport och få reda på hur vår drivkraft positionerar FedEx för att uppnå ett starkt resultat.

FedEx Rapport om globalt medborgarskap
Läs om hur FedEx är engagerade att på ett hållbart sätt knyta ihop världen, och öka det långsiktiga värdet på företaget för våra aktieägare och för de samhällen och företag som litar på våra tjänster.

Access Now Magazine
Access Review, ett gratis årligt affärsmagasin som publiceras av FedEx, undersöker den starka, positiva megatrenden med Access genom ett flertal individuella, sociala, ekonomiska och globala linser.

Diverse Appeal
Läs mer om FedEx och dess åtagande till mångfald i Diverse Appeal, en tidning som hyllar affärsfördelarna med mångfald och integration på FedEx.