Miljömässig hållbarhet

FedEx är engagerade med att knyta ihop vår värld samtidigt som vi minimerar vår miljömässiga påverkan. Vi har integrerat ansvarsfulla miljövanor i vår dagliga verksamhet och arbetar kontinuerligt mot mål som utmanar oss att öka effektivitet och minska avfall och utsläpp....

 

I det här avsnittet

FedEx och miljön

FedEx har satt upp ambitiösa mål för att minska vårt avtryck där vi har den största miljömässiga påverkan:

Mer information

FedEx och miljön

EarthSmart

På FedEx tror vi att framgången för vår verksamhet och framtiden för vår miljö är nära sammanlänkade - vårt fokus är enkelt: att koppla ihop världen på ansvarsfulla och fyndiga sätt.

Mer information

EarthSmart

 

Resurslänkar

Senaste nytt

FedEx Bloggen