EarthSmart

EarthSmart är FedEx engagemang för miljömässig hållbarhet. Programmet knyter ihop initiativ som erbjuder konkret affärsnytta och miljöfördelar. EarthSmart täcker vidden av FedEx påverkan: affärslösningar, arbetsplatskultur och samhällsengagemang. Projekten måste uppfylla höga, mätbara standarder för att kvalificera sig för EarthSmart-beteckningen.

Genom EarthSmart strävar FedEx att vara pionjär för smarta, miljövänliga innovationer som kommer att hjälpa till att skydda de livsviktiga resurserna på vår planet. Vi hoppas att programmets slutliga inverkan kommer att vara att tillhandahålla banbrytande miljöförvaltning som kan delas med andra.

EarthSmart täcker tre pelare:

  • EarthSmart Innovationer – FedEx tjänster och tillgångar, inklusive lastbilar, tjänster och anläggningar som uppfyller strikta, kvantifierbara standarder för innovation och miljömässig hållbarhet. Exempel på FedEx globala EarthSmart lösningar inkluderar trehjulingarna med elektrisk assistans som finns i Paris, hybridlastbilar och alla elektriska leveransfordon som FedEx använder i stora, centrala delar inklusive Paris och London och det automatiska fraktverktyget Electronic Trade Documents.
  • EarthSmart Samhällsengagemang – Genom ett flertal globala och lokala filantropiska strävanden avancerar FedEx sitt åtagande att göra samhällen renare, friskare och mer effektiva genom att uppmuntra hållbara transporter, gröna stadsområden och motståndskraftiga ekosystem. FedEx stöder hållbarhetsprojekt med team-medlemmar som ger av sin tid och kompetens för att stötta värdefulla sakfrågor.
  • EarthSmart@Work – Program som engagerar våra medarbetare i hållbarhetsfrågor och hjälper dem att göra väsentliga bidrag till vårt företags miljömässiga hållbarhet kvalificerar sig som EarthSmart@Work initiativ.

 

EarthSmart-beteckning

FedEx har etablerat öppna kriterier som initiativen måste uppfylla för att få beteckningen EarthSmart Innovationer eller EarthSmart Samhällsengagemang. Företaget utvecklade dessa kriterier i samarbete med Etsy Environmental Partners, en ledande miljökonsult. Alla ansökningar gås igenom av FedEx EarthSmart-kommittéer.

Initiativ för EarthSmart Samhällsengagemang måste uppvisa konkreta fördelar för miljön, mobilisera samhället och engagera team-medlemmar. Projektens fokusområden omfattar hållbar transport, hållbara städer eller initiativ för hållbara ekosystem.