Tull och moms

Varför måste jag betala tullavgift och moms?

Du kanske inte hade förväntat dig att få en tull- och momsfaktura, så vi har sammanställt några vanliga frågor och svar för att hjälpa er att förstå vad dessa avgifter inkluderar. Kontakta vår kundtjänst på 0200 252 252 om du har ytterligare frågor.

Vad är tullavgift och moms och varför ska jag betala?

Vad är tullavgift och moms?
Tullavgift är en skatt som debiteras för alla produkter som levereras från ett land utanför EU. Syftet är att få upp kostnaden för importerade varor till samma nivå som EU-producerade, för att hålla konkurrensen rättvis.  

Vem måste betala?
Personen eller företaget som tar emot leveransen är juridiskt skyldig att betala tullavgifterna, såvida avsändaren inte har gått med på att betala dessa avgifter i köpeavtalet.  

Vad är klareringsavgift?
FedEx betalar tullavgifter och moms till tullverket åt dig, så att vi kan leverera din försändelse så snabbt som möjligt. Detta medför en administrationsavgift på 2,5 % av de kombinerade tull- och momskostnaderna, eller minst 120 SEK.

Varför berättade inte ni att detta skulle debiteras?

Varför informerade FedEx Express inte mig om detta vid leveransen?
Om det är möjligt så kontaktar vi dig med beräknade kostnader för tullavgifter och moms innan din försändelse handläggs av Tullverket. Men detta är inte alltid möjligt och ofta informeras vi inte om vilka avgifter som debiteras förrän efter din försändelse har levererats.

Vad händer om jag redan har betalat tullavgifter och moms?

Jag betalade skatt när jag köpte varan
Varor som köps från ett land utanför Sverige kan vara föremål för skatter i ursprungslandet och avsändaren kan debitera dig för detta. Om så är fallet kommer Tullverkets importavgifter ändå att debiteras när varorna anländer till Sverige, eftersom dessa är separata avgifter.  

Jag betalade tull- och momsavgifter före leveransen
Du kan debiteras uppskattade avgifter vid importtillfället. Dessa beräknas innan Tullverket har bedömt din försändelse. Om den uppskattade summan är lägre än den slutliga avgiften kommer du att debiteras mellanskillnaden, om den är högre kommer vi att återbetala mellanskillnaden.  

Om beloppet på din faktura skiljer sig från beloppet du förbetalade, ring kundservice på 0200 252 252.

Jag tror att avsändaren har betalat för alla avgifter för denna försändelse
Tull- och momsavgifter bedöms inte förrän försändelsen ankommer till Sverige. Om avsändaren säger att de har betalat FedEx för dessa avgifter, avser detta oftast betalningen för transportavgifterna och inte tullavgifter eller moms.

Jag tror inte att tullavgifter och moms ska debiteras för denna försändelse

Jag är på tillfälligt besök i Sverige
Du kommer att behöva betala importavgifter men kan ha rätt att kräva tillbaka dessa avgifter när du lämnar Sverige. Detta beror på de individuella omständigheterna för din försändelse. Kontakta kundtjänst på 0200 252 252 för ytterligare information.  

Jag köpte mina varor på internet
Priserna som visas på webbplatser utanför EU inkluderar vanligtvis inte svensk moms. Detta kan göra att produkterna verkar vara billigare än de är i Sverige.

Försändelsen är en gåva
Artiklar med värde upp till 500 SEK som uppfyller Tullverkets följande kriterier är inte föremål för importavgifter: Försändelsen måste skickas direkt från en person till en annan person.

 • Avsändaren måste vara en privatperson och mottagaren måste ta emot försändelsen på en privat adress.
 • Gåvan måste skickas kostnadsfritt och vara av en "tillfällig natur".
 • Ordet "gåva" måste finnas på flygfraktsedeln och handelsfakturan.
 • Alla artiklar måste specificeras med egen fullständig beskrivning och värde.

Observera att alla artiklar som innehåller alkohol eller tobak kommer att vara föremål för punktskatt. Artiklar som innehåller mat kan kräva ytterligare dokumentation och vara föremål för ytterligare kontroller som kan medföra extraavgifter.

Försändelsen innehåller prover
Prover får importeras till Sverige utan tullavgifter eller moms så länge varorna uppfyller Tullverkets följande villkor:

 • Får endast användas som prover.
 • Är av ringa värde.
 • Är avsedda för beställning av den typ av varor som representeras.

Handelsfakturan och andra dokument som medföljer försändelsen måste förklara denna information. Detta gör det möjligt för Tullverket att göra lämplig registrering.

Mina varor är begagnade
Tullverket beräknar tullavgifter och moms utan hänsyn till varans ålder eller tidigare ägande. Om du köper antikviteter eller originalkonstverk används en lägre momssats om varorna uppfyller de korrekta kriterierna.

Vad händer om jag inte längre vill ha försändelsen?

Hur avvisar jag försändelsen?
För att klassificeras som en avvisad import måste din försändelse överensstämma med Tullverket följande kriterier: varorna är defekta, skadades innan Tullverket förtullning eller överensstämmer inte med leverantörens allmänna kontraktsvillkor.

 • Alla anspråk måste göras innan varorna returneras eller förstörs.
 • Alla anspråk måste göras inom 12 månader från Tullverket ursprungliga förtullning.

Du kommer att behöva betala alla tullavgifter och moms till FedEx, och därefter ansöka direkt till Tullverket om avvisning av din försändelse.

Var kan jag hitta mer information?

Mer information om tullavgifter och moms
Kontakta Tullverket på 0771 520 520 eller besök Tullverkets webbplats.

Jag har en allmän fråga om fakturor eller konton
Klicka här för att skicka in dina uppgifter på internet eller ring kundtjänst på 0200 252 252.

Hur man betalar

 • BACS

BACS

Skicka en remissavi med e-post till stoimport@mail.fedex.com eller faxa till +468-592 579 78.

Kontonummer: 6001-361 927 428 Bank: Handelsbanken
VIKTIGT! Märk din betalning med ditt fakturanummer.

 • Credit or Debit Card

Kredit- eller betalkort

Ring vår automatiska telefontjänst på 0200 252 252 och välj alternativ 2, alternativ 1 och sedan alternativ 1.

Kom ihåg att ha ditt fakturanummer till hands.

All information är korrekt vid publiceringen och Federal Express Europa Inc tar inget ansvar för att tredje parters kontaktuppgifter kan förändras utan föregående meddelande. Tullverket fattar slutliga beslut gällande all import. Villkor för din faktura från Federal Express Europa Inc finns på baksidan av fakturan.