FedEx eNews

Välkommen till januari upplagan av FedEx eNews.
Vi hoppas att du finner innehållet användbart och intressant.
Ditt FedEx eNews-team.

Nya FedEx Express-priser träder i kraft från 2013-01-07

Hitta 2013 års FedEx Express-priser direkt online [Läs mer…]

New FedEx Express international rates effective from 7th January 2013

FedEx på topp tio-listan av världens bästa arbetsgivare!

Global enkät visar vår hängivenhet till toppresultat [Läs mer…]

FedEx is Rated in the Top Ten of the World’s Best Employers!

FedEx fortsätter att investera i miljövänliga tjänster och anläggningar

FedEx använder solenergi, elektriska lastbilar och koldioxidneutrala kuvert [Läs mer…]

FedEx Continues to Invest in Environmentally Friendly Services and Facilities

Se till att du har ett EORI-nummer för att undvika leveransförseningar i EU

Alla import-, export- och transitförsändelser i EU kräver ett specifikt registreringsnummer [Läs mer…]

Make Sure You Have an EORI Number to avoid EU shipping delays