Se till att du har ett EORI-nummer för att undvika leveransförseningar i EU

Make Sure You Have an EORI Number to avoid EU shipping delays

Sedan den 1 juli 2009 har det enligt EU-lagstiftning varit obligatoriskt att använda EORI-systemet (Economic Operators Registration and Identification) i EU:s medlemsländer. 


Med vissa undantag (t.ex. diplomatiska beskickningar) innebär detta att alla som importerar, exporterar eller skickar varor genom något av de 27 EU-länderna måste ha ett unikt EORI-referensnummer.   Detta nummer måste anges i all elektronisk kommunikation med tullen och andra myndigheter. 

Företag kan endast registrera sig i ett EU-land, så det mest praktiska sättet att göra detta är att ansöka om det relevanta numret i det första landet där sådan en försändelse ska skickas. 

Tiden det tar att slutföra den faktiska registreringsprocessen kan variera kraftigt och EORI-registreringsprocessen är inte exakt likadan i varje land (klicka här för en översikt), t.ex. måste importören i vissa länder såsom Tyskland och Nederländerna också vara bosatt i EU. 

Att inte ha erfordrat EORI-nummer på de relevanta tulldeklarationerna kan leda till klareringsförseningar som kan variera från flera dagar till sex veckor beroende på berört land.

Så hjälp oss att hjälpa dig genom att:

  • se till att du har ett eget EORI-nummer, och
  • alltid ange det på dina leveransdokument

varje gång du bokar försändelser till, från eller via EU-länder.

Du hittar mer detaljer i EU- EORI-riktlinjer eller på EU-kommissionens webbplats.