FedEx eNews

Välkommen till sommarupplagan av FedEx eNews.
Vi hoppas att du finner innehållet användbart och intressant.
Ditt FedEx eNews-team.

Leverans i USA nästa dag!

Dra nytta av vår superba service till USA:s östkust [Läs mer...]

Leverans i USA nästa dag!

FedEx tillkännager ett strategiskt förvärv i södra Afrika

FedEx förvärvar sydafrikanska Supaswift (Pty) Ltd. och dess dotterbolag i 7 länder [Läs mer...]

FedEx tillkännager ett strategiskt förvärv i södra Afrika

EU genomför viktiga förändringar av förordningarna om det allmänna preferenssystemet (GSP)

Ändringarna gäller tullsänkningar för EU-import från u-länder [Läs mer...]

EU genomför viktiga förändringar av förordningarna om det allmänna preferenssystemet (GSP)

Momsförändringar i EU

Många EU-länder har nyligen höjt sina momssatser eller kommer att göra det under de kommande månaderna som en följd av den fortsatta ekonomiska nedgången. [Läs mer...]

Momsförändringar i EU