FedEx eNews

Augusti 2014

Bästa kund,

I denna utgåva finns nyheter om den fortlöpande expansionen av FedEx servicenätverk, en påminnelse om vår breda kunskap om hantering av farligt gods och en översikt över våra aktiviteter avseende socialt ansvar enligt FedEx Citizenship Report för 2013. Dessutom kan du läsa om hur våra SupplyChain-experter förbättrade konkurrensförmågan i ett större europeiskt företag, hur det höga betyget i medarbetarundersökningar leder till att vi kan betjäna dig bättre och vilken roll kvinnliga piloter spelar i FedEx globala transportflotta.

  • May/June 2014 Edition

  • Vilken nytta har du av vår goda placering i Great Place to Work®?

Vilken nytta har du av vår goda placering i Great Place to Work®?

Vår placering i listan över arbetsplatsutmärkelser bekräftar FedEx engagemang för att uppnå toppresultat

Läs mer...

  • Under de senaste 30 månaderna har FedEx öppnat en ny station nästan varje vecka

Under de senaste 30 månaderna har FedEx öppnat en ny station nästan varje vecka

Få bättre tillgång till lokala och globala FedEx-tjänster

Läs mer...

  • Fraktar du farligt gods?  Med FedEx är du i säkra händer!

Fraktar du farligt gods? Med FedEx är du i säkra händer!

Tillförlitligt, säkert, enkelt att använda och mångårig erfarenhet av tjänsten FedEx Dangerous Goods

Läs mer...

  • Läs om kunders erfarenheter av SupplyChain

Läs om kunders erfarenheter av SupplyChain

FedEx kan hjälpa dig att ligga före konkurrenterna

Läs mer...

  • FedEx stärker sitt engagemang i frågor som berör socialt ansvar och företagets ansvar

FedEx stärker sitt engagemang i frågor som berör socialt ansvar och företagets ansvar

I en global ekonomi baseras framgångar på globala kontakter. Läs hur FedEx får sådant att ske varje dag genom att skapa möjligheter som förbättrar människors liv.

Läs mer...▶

  • Kvinnliga piloter älskar sitt arbete hos FedEx

Kvinnliga piloter älskar sitt arbete hos FedEx

Kvinnliga piloter flyger jorden runt med FedEx last

Läs mer...