April 2015

  • More electronic items subject to Indian controls

Fler elektroniska föremål kontrolleras i Indien

Dela denna sida:

I november 2014 lade det indiska ministeriet för kommunikation och IT till ytterligare femton föremål till listan over elektronikprodukter som kräver registrering enligt det indiska standardiseringsorganets (BIS) regler. Listan innebar ett tillägg till de femton handelsvaror som redan tidigare hade aviserats i september 2012.

Vi vill därför påminna om de viktigaste punkterna vid registrering av sådana handelsvaror, exempelvis mobiltelefoner, smartkortsläsare, betalterminaler och nätadaptrar för IT-utrustning:

  • Tillverkaren eller speditören av elektronikprodukter till Indien måste erhålla godkännande från det indiska kommunikations- och IT-ministeriet enligt BIS regelverk, innan dessa importeras.
  • Reglerna gällande de varor som listats i november 2014 träder I kraft den 6 maj 2015.
  • Alla reglerade varor skall märkas med en deklaration på varje individuellt föremål, liksom på samtliga ytterförpackningar.
  • Deklarationen måste innehålla (a) registreringsnumret på den aktuella produkten samt (b) det indiska standardnumret (IS) som tilldelats den specifika handelsvaran. “Self-declaration conforming to IS 13252:2010, R41002297” är ett exempel på en giltig, godtagbar deklaration.

Det är särskilt viktigt att utländska tillverkare som ansöker om ett registreringsnummer för sina elektronikprodukter säkerställer att de erhåller ett officiellt brev från BIS med ett giltigt registreringsnummer samt tillhörande, detaljerade instruktioner.

Det är därför av största vikt att företag som planerar att frakta eller importera denna typ av varor till Indien försäkrar sig om att de själva och kunderna är fullt medvetna om alla dessa regler. Den som underlåter att registrera de aktuella handelsvarorna kommer att ådra sig förseningar i tullen samt, med största sannolikhet, tillkommande kostnader.

För att ta del av samtliga detaljer gällande listorna från september 2012 samt november 2014, klicka här: http://emea.web.fedex.com/ops/peos/India/INDIARegulatory/INDIA-Regulatory%20(NewsReporter)/IN_Regulatory_NewsReporter.pdf

För information om BIS, klicka på http://www.bis.org.in/cert/RegOverviev.asp

För ytterligare instruktioner i anslutning till BIS certifieringsprocedur, klicka på http://www.bis.org.in/cert/prod_cert_scheme.as