April 2015

  • Changes to Korean personal goods declarations

Förändringar vid deklaration av personliga ägodelar i Korea

Dela denna sida:

Den koreanska tullmyndigheten (KCS) meddelade nyligen att en personlig tullklareringskod (PCCC) kommer att krävas istället för ett registreringsnummer för bofasta (RRN) vid tulldeklarering i anslutning till försändelser av personliga tillhörigheter till och från Korea. Det nya förordnandet införs i enlighet med den ”Personal Information Protection Act” som ratificerades av den koreanska regeringen 2011 i syfte att skydda personlig information.

Vi vill rekommendera samtliga som är inblandade i att organisera försändelser av denna typ att notera följande, för att säkerställa en smidig och problemfri klarering av personliga ägodelar genom den koreanska tullen. Underlåtelse att göra detta kan resultera i förseningar i tullen och/eller tillkommande kostnader:

  • RRN är ett trettonsiffrigt nummer som utfärdas till alla invånare I Korea. Det kan jämställas med ett ID-nummer och används i stor utsträckning för identfiering online.
  • PCCC-numret omfattar tolv siffror och börjar med den alfabetiska bokstaven P (t ex P123123123123) och utfärdas av KCS till alla som planerar att transportera personliga tillhörigheter till och från Korea.
  • Koreanska medborgare kan skapa en PCCC näst intill omedelbart via den särskilda hemsidan (https://p.customs.go.kr) – notera att denna endast är skriven på koreanska – genom att uppge information om hans / hennes ackrediteringscertifikat. Alternativt kan de erhålla en PCCC inom två arbetsdagar genom att skicka e-post eller fax till förvaltningsområdets centrala tullkontor som anges på den särskilda hemsidan.
  • Icke-koreaner har tillåtelse att uppge sitt passnummer i syfte att underlätta klareringen av egna varor.