April 2015

  • Ny nordisk FedEx-terminal i Köpenhamn

Ny nordisk FedEx-terminal i Köpenhamn

Dela denna sida:

Torsdagen den 26 mars höll FedEx taklagsfest på företagets nya terminal vid Köpenhamns flygplats. Det tog sex månader att färdigställa den externa strukturen på hela 8 000 m².Byggnaden uppförs i samarbete med den belgiska exploatören MG Real Estate på tidigare outnyttjad mark.

I och med taklagsfesten är den externa strukturen färdigställd. Nästa steg består av att installera och testa det toppmoderna automatiska sorteringssystemet, en investering på cirka fyra miljoner Euro. FedEx räknar med att inviga denna terminal i slutet av 2015.

"Vi följer tidsschemat" sade Helena Jansson, Vice President, Finance, Europe, FedEx Express. "Vi kommer därmed vara redo att hjälpa våra kunder i Danmark och Sverige att öka den internationella handeln under den hektiska högsäsongen i slutet av året."

FedEx Express samarbetar med det danska samhällsnyttiga företaget Incita för att skicka 5 000 testpaket, som kommer att användas för omfattande tester och optimering av det automatiserade sorteringssystemet. Incita hjälper människor att återfå fotfästet på arbetsmarknaden. Ofta är det människor som tvingats sluta sina arbeten på grund av sjukdom, handikapp eller andra olyckliga omständigheter.

"Det ska bli spännande att få hjälpa till med testerna av FedEx Express nya anläggning. Femton av Incitas medarbetare kommer skicka 5 000 paket i olika storlekar från vår verkstad. Dessa paket kommer att användas för att testa den nya anläggningens sorteringssystem." sade Christina Grøntved, Incitas VD. "Vi hoppas att det här projektet kommer att hjälpa en del av våra medarbetare att bygga upp självförtroendet igen så att de kan gå vidare mot nya utmaningar."

Med sina 8 000 m² kommer anläggningen att hantera 11 500 paket om dagen när den öppnat. Den kommer även att erbjuda områden för farligt gods och kylanläggningar. Sorteringsbandet är totalt 360 m långt och inkluderar ett toppmodernt tvärtransportband med sorteringsslinga. I denna sorteringsslinga används en kombination av borstlösa motorer – som driver bandet – och hjul som alstrar el – som hjälper till att fånga upp energin. Dessa båda element minskar dessutom friktion och värme – vilket innebär att upp till 90 % av den kinetiska energin lagras och sedan omvandlas till elektricitet. Uppskattningsvis 120 FedEx-medarbetare kommer att arbeta vid vår nya gateway.

"Nu inleder vi själva finjusteringen," sade Trevor Hoyle, Vice President, Operations, Northern Europe, FedEx Express. "FedEx är ett tillförlitligt företag som erbjuder kundfokuserade affärslösningar. Under de kommande månaderna kommer vi att testa sorteringstekniken – för att säkerställa att den fungerar felfritt och att alla kunders försändelser får den utomordentliga service som de förtjänar."