April 2015

 • Venezuela announces new import regulations

Venezuela meddelar nya importregler

Dela denna sida:

Venezuelas myndigheter har nyligen meddelat flera väsentliga förändringar av landets importregler. Följande aspekter är av särskild vikt:

 • I samband med BSO (val av egen agent) eller Formal shipment (försändelser med ett tulldeklarerat värde som överstiger 2000 USD) krävs att en ny fullmakt undertecknas av mottagaren i de fall där en giltig POA inte redan har registrerats hos tullen. En fullmakt kommer inte att krävas i det fall där det deklarerade värdet understiger 2000 USD, såvida det inte rör sig om BSO eller Formal shipment.
 • Licenser eller tillstånd för import av handelsvaror som kräver sådana godkännanden måste ha utfärdats minst 25 dagar före den aktuella försändelsens ankomst.
 • Nedan följer en lista over handelsvaror och härmed förknippade tillstånd som i högre grad tenderar att utsättas för kontroller av licens/tillstånd:
  • SENCAMER Permit:
   • Begagnade kläder som inte är en del av en försändelse med personliga ägodelar
   • Färdiga textiler (även oklippta prover)
   • Skodon
   • Fordonsdelar (t ex. vindrutor, bromsklossar)
  • Sanitary Permit:
   • Mat och dryck
   • Produkter innehållande komponenter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung
   • Kosmetika
   • Farmaceutiska produkter
   • Medicin

Vi vill starkt rekommendera alla exportörer att uppmana sina mottagare i Venezuela att säkerställa att leveranser sker I överensstämmelse med de nya reglerna inför planeringen av en BSO/Formal shipment-försändelse, eller när det gäller handelsvaror som kräver licens/tillstånd.

Försändelser som inte möter dessa krav kan försenas eller förvägras klarering och returneras på mottagarens bekostnad. Utöver detta kan böter, straff och avgifter tillkomma.

Det är också viktigt att speditörer är medvetna om att ovanstående kan komma att ändras eller utvidgas med kort eller ingen varsel beroende på den venezuelanska tullens tolkning av de nya reglerna.

För mer information om SENIAT (Venezuelas tulltjänst) klicka på http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/PORTAL_SENIAT

För mer information om SENCAMER Permit, klicka på http://www.sencamer.gob.ve/