Februari 2015

  • Key export strategies for life science and sensitive products

Avgörande exportstrategier för life science och känsliga produkter

Dela denna sida:

Europa och en stor del av den utvecklade världen står inför nya utmaningar till följd av en åldrande population samt en ökad förekomst av övervikt och diabetes. Samtidigt upplever växande marknader en stabil ökning av en befolkning där nya hälsovårdsbehov uppenbarar sig.

Läs listan med fem insikter som kan hjälpa dig att nå exportframgångar med dina life science-produkter.

  1. Vikten av att leverera i tid. Att försäkra sig om att transporter anländer i tid är odiskutabelt avgörande, men detta blir svårare att uppnå ju längre väg de färdas. Inom hälsovården är distributionskedjorna till exempel ofta komplexa och består av flera olika anhalter. Nyckeln är att hitta balansen mellan värdet och snabbheten. Att ha möjlighet att lyfta telefonen och få din produkt att landa i händerna på en kund inom två dagar, är ovärderligt när det handlar om att säkra en affär som annars skulle ha gått till någon annan. Nyckeln är att ha flexibiliteten som krävs för att kunna agera i varje given situation.
  2. Att försäkra sig om intakta produkter och tydliga distributionskedjor. Ett absolut måste inom denna bransch, är att säkert kunna veta att kritiska och känsliga transporter kommer att anlända i tid. På senare tid har flera olika alternativ tillkommit just av detta skäl. Tjänsten FedEx SenseAware® använder sig av sensorbaserad teknologi för att kunna ge leveransinformation så gott som i realtid när det gäller plats, temperatur, stötar, barometriskt tryck och exponering för ljus.
  3. Överensstämmelse med regelverk och tullutmaningar. Reglerna ändras inte bara ofta, de varierar också från land till land. En avgörande faktor när det gäller att få kontroll över situationen är att förstå lagar och regelverk från första början. Du behöver inte bli en expert; ditt transportföretag är en outsinlig källa till kunskap och kan ge dig råd kring potentiella hinder och tillhandahålla strategiska tips i varje skede. De främsta transportföretagen har specialister ute på fältet som kan reglerna inifrån och ut, så att du kan slappna av.
  4. Att välja marknader. Etablerade eller växande marknader, det är frågan. Att hitta rätt matchning till din produkt handlar om mer än att bara göra som alla andra. Ta bara Ryssland som exempel, där närmare 80 procent av alla hälsovårdsprodukter är importerade[1], eller Kina, där den farmaceutiska försäljningen förväntas växa i genomsnitt 17,7 procent per år fram till 2017[2]. Att använda dig av expertisen hos ditt transportföretag är, åter igen, ett effektivt sätt att undersöka nya marknader och identifiera rätt möjligheter för din verksamhet.
  5. En reaktionssnabb distributionskedja. Ibland inträffar det oväntade. När detta sker, måste du kunna lita på att svårigheten kan övervinnas utan dröjsmål. Tjänster som FedEx Priority Alert Plus® kan hjälpa dig genom specialåtgärder som påfyllning av kolsyreis och gelpack samt tillgång till kylanläggningar. Denna möjlighet är särskilt värdefull för företag inom hälsovårdsindustrin, men den kan vara en tillgång för alla verksamheter som flyttar känsliga eller ömtåliga föremål.

Med alla dessa möjligheter framför dig är det egentligen bara en sak du bör ha i åtanke, och det är att du inte behöver vara transportexpert själv, nu när du har så många specialister till ditt förfogande. Att få arbeta med just life science-företag är väldigt spännande för logistikexperter och det är få saker vi uppskattar så mycket som att kunna hjälpa dem att expandera, hemma eller utomlands.

1 Deloitte 2014 Global life sciences outlook P.18
2 Deloitte 2014 Global life sciences outlook P.20