Februari 2015

  • 5 good reasons to choose FedEx Healthcare Solutions

5 goda skäl att välja FedEx Healthcare Solutions

Dela denna sida:

När du måste vara helt säker på att kritiska laboratorieanalyser kan utföras i rätt ögonblick, eller när du behöver förse dina hälsovårdskunder med kirurgisk utrustning och läkemedel så snabbt som möjligt, behöver du kunna lita fullt ut på ditt transportföretag.

Det är med andra ord sunt affärsförnuft att överlåta transporten av dina tester, livsviktiga mediciner och brådskande reservdelar till medicinsk utrustning åt en expert på hälsovårdstransporter.

Här är fem goda skäl att välja FedEx Healthcare Solutions för dina tidskritiska och miljökänsliga produkter och redskap:

Lösningar för dina särskilda behov – vad du än behöver transportera, oavsett hur specialiserade dina behov må vara, kan du luta dig mot en marknadsledares erfarenhet av att tillhandahålla pålitliga expresstransporter. När du anlitar FedEx, står världens största fraktflygflotta (inklusive nya, toppmoderna Boeing 777 flygplan med exklusiva, temperaturkontrollerade förvaringsmöjligheter) till ditt förfogande, tillsammans med ett globalt nätverk. Dessutom kan vi frakta ditt farliga gods till och från 90 länder över hela världen på ett säkert sätt.

Specialiserade förpackningstjänster – vi kan tillhandahålla specialdesignat skyddsemballage för att bibehålla temperatur, fuktighet, atmosfäriskt tryck och den generella intaktheten hos dina känsliga medicinska prover, preparat och utrustning, från upphämtning via förvaring och transit till leverans.

Avancerad övervakning och hantering av känsliga transporter – tack vare våra online-tjänster kan du leva i trygg förvissning om att dina hälsovårdsprodukter håller samma kvalitet, dygnet runt.

  • GPS sensor tracking låter dig övervaka transitförhållanden så gott som i realtid; den kontinuerliga uppdateringen av data via vårt SenseAwareSM system gör det möjligt för oss att ingripa på ett ögonblick om förändringar av miljöförhållanden eller transportvägar skulle inträffa, eller för att avgöra om leveranser har öppnats i förväg eller blivit exponerade för ljus;
  • Via tjänsten FedEx Priority Alert™ får du tillgång till en engagerad specialist som är redo att bistå dig med avancerad transportövervakning, proaktiva meddelanden och specialåtgärder (påfyllning av kolsyreis och gelpack samt tillgång till kylanläggningar) om du behöver extra säkerhetsåtgärder.

Dessutom:

  • om du behöver en enkel, flexibel och pålitlig returtjänst kan FedEx® Global Returns ge dig bättre kontroll över inventarier, ökad effektivitet i verksamheten och stärkta kundrelationer.
  • om du delvis eller helt vill lägga ut din distribution på underleverantörer kan tjänsten FedEx Fulfillment Services® ta hand om hela processen åt dig, från avhämtningar, konsoliderade försändelser, styckegods och lagring till ompaketering, plockning, packning och expediering genom tullen, plus inventering och andra former av rapporter och tjänster.

Dedikerad specialistsupport – våra hälsovårdsexperter arbetar sida vid sida med dig för att tillhandahålla en transport- och leveransservice som möter dina egna specifikationer, med uppbackning från den senaste teknologin på marken och i luften, samt full ISO 13485 certifiering.

Läs mer om FexEx Healthcare Solutions nu, på fedex.com/se/healthcare eller kontakta FedEx kundtjänst på 0200 252 252.