oktober 2015

  • Speciella dokument för speciella EU-områden

Speciella dokument för speciella EU-områden

Dela denna sida:

Det är viktigt att förstå att det finns länder som ingår i den Europeiska Unionens (EU) tullunion men som inte är medlemmar av EU:s moms- eller punktskattsområde.

Tullreglerna för förflyttning av varor till och från EU och de associerade territorierna kan skilja sig åt. Till exempel:

  • Försändelser som kan flyttas från en del av EU till en annan utan att tull betalas, kan fortfarande kräva en tulldeklaration på grund av moms.
  • Försändelser till ett värde som överstiger 22 Euro måste åtföljas av en handelsfaktura eller en proformafaktura för att det ska gå att få ett momsklareringsdokument.

Därför ska du se till att undvika eventuella tullklareringsdröjsmål och extra kostnader genom att se till att du känner till alla föreskrifter som gäller för förflyttning av varor mellan EU och EU:s associerade territorier. Du hittar en fullständig lista över alla länder som berörs här.