oktober 2015

  • Makedonien gynnas av förenklade EU-handelsregler

Makedonien gynnas av förenklade EU-handelsregler

Dela denna sida:

En gemensam konvention för transitering förenklar tullformaliteter mellan Makedonien och andra EU-länder

Den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har just anslutit sig till Europeiska Unionens (EU) gemensamma konvention för gemensam transitering och EU-konventionen för att förenkla tullformaliteter.

Med omedelbar verkan får nu all import och export mellan den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och den Europeiska Unionens medlemsstater plus Island, Norge, Schweiz och Turkiet ta del av implementeringen av de förenklade tullformaliteterna i de länder som berörs.

Nu kan avsändare använda de gemensamma transitdokumenten T1 eller T2 för passage av deras varor mellan dessa länder.

Detaljer för EU-rådets två beslut med avseende på dessa förenklade tullprocedurer publicerades i Europeiska unionens officiella tidning, L 132, 29 maj 2015. Du kan läsa hela texten för dessa nya föreskrifter via dessa länkar:

Rådets beslut nr. 2015/835

Rådets beslut nr. 2015/836