oktober 2015

  • Missa inte exportmöjligheterna för SME

Missa inte exportmöjligheterna för SME

Dela denna sida:

Nya forskningsresultat från den Europeiska kommissionen visar att små och medelstora företag (SME) spelar en viktig roll i Europas ekonomi. Kommissionen betraktar SME och SME-entreprenörer som "viktiga för att säkerställa ekonomisk tillväxt, innovation, sysselsättning och social integration inom EU*".

Eftersom FedEx är en ledande leverantör av internationella transporttjänster, har FedEx nyligen beställt en forskningsstudie som utförs av Harris Interactive för att öka kunskapen om de trender och utmaningar som SME står inför i Europa.

Vi vill lyfta fram några viktiga resultat ur deras rapport:

  • Endast 38 % av SME är för närvarande "internationellt aktiva" det vill säga att de exporterar produkter till minst ett annat land.
  • För snabbväxande SME (52%) visade det sig att sannolikheten för att de exporterade var nästan dubbelt så stor som för SME som krympte eller stod stilla (28 %).
  • SME som exporterar har vanligtvis en positivare syn på företagets utveckling (60 % förväntar sig ökad försäljning under det kommande året), än de som inte exporterar (48 %).
  • Den typiska frekvensen för export till europeiska och globala marknader ligger mellan varje vecka och varje månad - majoriteten skickar något mindre än 20 gånger per månad.

Det genomsnittliga värdet för försändelser är högt och genererar i genomsnitt över 604 000 Euro i intäkter per år för europeisk export och nästan 647 000 Euro per år för export till globala marknader. Om man till ovanstående lägger det faktum att import-/exportverksamhet numera i allt större utsträckning hanteras online och att fysisk storlek eller plats inte längre utgör ett hinder för att ha internationell verksamhet, ser framtiden ljus ut för aktiva SME och entreprenörer.

Ladda ner den europeiska SME exportrapporten här.

Eftersom FedEx har ett nätverk med logistikexperter över hela världen, har vi unika möjligheter att fånga upp och följa nya kommersiella trender i alla länder och alla ekonomiska sektorer. Därför ska du inte tveka. Använd dig av vår hjälp och våra råd om du vill veta mer om hur du ska exploatera nya affärsmöjligheter för ditt företag.

*Källa: Europeiska kommissionen