oktober 2015

 • Nya begränsningar för Venezuelas import

Nya begränsningar för Venezuelas import

Dela denna sida:

De nya tullregler som i januari implementerats av venezuelanska myndigheter har medfört långa klareringsdröjsmål.

Som en följd av dessa fortsatta problem kommer följande försändelser att inhiberas och kommer att förbli inhiberade tills vidare:

 • Formella försändelser det vill säga sådana som har ett tullvärde som överstiger 2 000 USD som fraktas via FedEx tjänster
 • och all annan import oavsett deras tullvärde:
  • International Priority Broker Select Option (IPBSO)-försändelser
  • Airport to Airport (ATA)-försändelser
  • International Express Freight (IXF)-försändelser
  • Försändelser som fraktas med en FedEx IATA flygfraktsedel (023)

Märk väl att denna temporära inhibering inte gäller för försändelser med ett tullvärde som understiger eller motsvarar 2 000 USD, såvida de fraktas med en av FedEx tjänster som anges ovan.

Vi fortsätter att övervaka situationen.