April 2016

  • Global Citizenship-rapport

Global Citizenship-rapport

Dela denna sida:

Kunderna är mer intresserade än någonsin av att göra affärer med företag som visar ett starkt engagemang för det aktiva arbetet med hållbara, miljövänliga och socialt ansvarsfulla policyer och arbetssätt.

För FedEx är expansion av vår verksamhet på ett ansvarsfullt, resursmedvetet och framåtblickande sätt det enda sättet att göra affärer. Och vi tror att en säker, etisk och hållbar verksamhet leder till långsiktig lönsamhet. Bevis på detta är faktumet att under 2015 kom mer än 6,2 miljarder dollar av våra intäkter från kunder som sökte information om ansvarsfullt företagande och koldioxidutsläpp.

Varje år publicerar vi vår Global Citizenship-rapport (GCR) med viktiga nyheter om vår miljöpåverkan, våra bidrag till den ekonomiska utvecklingen, till vårt folk och de samhällen där vi är verksamma. Nedan finns några exempel på alla våra framgångar under det senaste året.

Ekonomisk utveckling

Vi bidrar till den globala, sociala och ekonomiska utvecklingen genom att nå mer än 90 % av den globala bruttonationalprodukten med våra tjänster.

  • Ett exempel på hur småföretag kan dra nytta av vårt logistiska stöd och vår handelsexpertis för att hjälpa dem globalt är Boda Skins i Storbritannien. De levererar numera över 70 % av sina lyxiga skinnjackor till utländska marknader.

Miljö
Vi tror att vi kan minska vår miljöpåverkan och samtidigt expandera vår verksamhet - och alla data pekar på detta:

  • Under 2015 sparade våra 15 solenergianläggningar 4 613 ton koldioxidutsläpp,
  • Vårt program för koldioxidneutrala försändelser lät oss leverera mer än 580 miljoner miljövänliga kuvert.

Samhälle
Vår logistikkunskap och globala räckvidd ger oss möjlighet att hjälpa till under katastrofer, förbättra vägarnas säkerhet och främja miljömässig hållbarhet i de samhällen där vi är verksamma.

  • FedEx arbetar för att hjälpa flyktingar som kommer till Europa för att undkomma konflikter. Vi har bidragit med 1 miljon dollar i kontanter samt hjälp med att leverera förnödenheter och medicinsk hjälp.

Medarbetare
Att sammankoppla världen på ett ansvarsfullt och resursmedvetet sätt börjar och slutar med människor. På FedEx har vi förmånen att komma i kontakt med miljontals människor varje dag.

  • År 2015 gav mer än 15 822 medarbetare 69 065 arbetstimmar i över 500 städer, som en del av vårt årliga FedEx Cares-program.

Läs mer om FedEx strategi för ansvarsfullt företagande och ladda ner Global Citizenship-rapporten 2015 här.