April 2016

  • Få ut era varor på nya marknader via Nordic Gateway

Få ut era varor på nya marknader via Nordic Gateway

Dela denna sida:

Vår nya gateway på Köpenhamns flygplats kommer att förbättra er tillgång till marknader i Norden.

De fyra nordiska länderna, Danmark, Finland, Norge och Sverige, har upplevt stadig ekonomisk tillväxt de senaste åren. Transporter från dessa marknader till resten av Europa och Nordamerika hade ökat med mer än 24 % respektive 22 % i slutet av maj 2015.

Det är på grund av Köpenhamns flygplats perfekta placering mellan Nordamerika och Mellanöstern som den har blivit det största transportnavet i norra Europa. Mer än 370 000 ton gods hanterades där under 2015. Extrakapaciteten och den toppmoderna tekniken i den nya FedEx-anläggningen innebär att ni kan dra nytta av snabbare klarering och leveranstider, samt snabbare tillgång till ännu fler marknader.

Den nya anläggningen, på 8 000 m2, nära Öresundsbron till Sverige, bemannas av cirka 120 FedEx-medarbetare som tillsammans kan:

  • sortera 3 300 paket per timme,
  • hantera 18 FedEx-flygningar per vecka,
  • hantera 170 lastbilsrutter per vecka, med en flotta på 36 upphämtnings- och leveransfordon.

Vår nordiska gateway i Köpenhamn är den nionde FedEx-anläggningen som öppnats i regionen under de senaste fem åren. Tillsammans med fler än 100 nyöppnade stationer i hela Europa under de senaste tio åren utgör den ytterligare ett steg i vår fortsatta arbete för att ge er bättre anslutning till Europa och resten av världen.