April 2016

 • Ökning av amerikanska de minimis gör försändelser till USA enklare

Ökning av amerikanska de minimis gör försändelser till USA enklare

Dela denna sida:

De nya förtullningskraven kommer att påverka administrering av bland annat:

 • skattefria poster
 • tullagenter
 • underlättande och verkställande av handel
 • importsäkerhet
 • skydd av immateriella rättigheter
 • handelsbegränsningar
 • Automated Commercial Environment/International Trade Data System (ACE/ITDS).

Huvudsakliga aspekter av de nya reglerna och datum när det börjar gälla:

Träder i kraft den 10 mars

 • Värdet av varor som får importeras tull- och skattefritt, även kallat de minimis, har ökat från 200 till 800 $.

Denna ökning av de minimis-gränserna underlättar försändelser till USA och är särskilt bra för små och medelstora företag, eftersom det sparar tid och pengar, minskar pappersarbete och ger snabbare leveranser.

Obs: Customs & Border Protection Agency (CBP) och andra amerikanska myndigheter som är ansvariga för regleringen av specifika varor t.ex. Animal & Public Health Information Service (APHIS), Food and Drug Administration (FDA) eller Fish & Wildlife Service, kan kräva fysisk undersökning och formellt inträde av alla importförsändelser till USA oavsett värde.

Träder i kraft den 25 april

 • Kapitel 9801 av Harmonised Tariff Schedule (HTSUS) kommer att ändras för att möjliggöra tullfri retur av vissa tidigare exporterade icke-amerikanska varor.
 • Kapitel 9802 i HTSUS om exporterade och returnerade varor, eller artiklar som har utvecklats eller förbättrats utomlands, kommer också att ändras.

Träder i kraft den 23 augusti

 • CBP kommer att arbeta med ägare av immaterialrätter genom att ge dem bilder av varor som de misstänker är förfalskningar, för att kunna avgöra om immaterialrätter kränks.
 • CBP måste etablera ett nytt program för riskbedömning av importörer som kräver att tull för nya importörer justeras utifrån risken för federala inkomster.
 • CBP kommer att behöva utreda anklagelser om obetald antidumpnings- och utjämningstull enligt angivna förfaranden.

Fullständig information om all relevant lagstiftning finns på https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/644