Juni 2016

  • Kina ändrar skattesatserna för import av personliga tillhörigheter och e-handel

Kina ändrar skattesatserna för import av personliga tillhörigheter och e-handel

Dela denna sida:

Det kinesiska finansministeriet har nyligen gjort viktiga förändringar av importavgifterna för personliga tillhörigheter och gränsöverskridande e-handel (B2C).

Här finns de nya skattesatserna och förordningarna som gäller för dessa två typer av import:

Personliga tillhörigheter

Vilken typ av produkter faller under denna klareringskategori?
Försändelser kan deklareras som personliga tillhörigheter om deras värde är mindre än 1 000 RMB eller om försändelsen endast innehåller 1 artikel.

Befintliga villkor om definitionen av dessa varor och förfaranden som krävs för att deklarera dem förblir oförändrade. Men tullsatserna har höjts, vilket visas i följande tabell:

Typ Gammal skattesats Ny skattesats
Livsmedel 10% 15%
Alkoholfria drycker 10% 15%
Kameror 10% 15%
Kläder 10% 30%
Skor 10% 30%
Väskor 10% 30%
Kameraobjektiv 10% 30%
Armbandsur 20% 30%
Golfartiklar 30% 60%
Lyxarmbandsur 30% 60%
Cigaretter och tobak 50% 60%
Alkoholhaltiga drycker 50% 60%
Kosmetika 50% 60%

E-handelsköp

När någon i Kina köper varor från en kinesisk webbplats kommer klareringen göras med befintliga EDI-förfaranden (Electronic Data Interchange) innan klarering.

Sådan försändelse skulle uppfylla ett av följande 3 villkor när de anländer till Kina:

  • Värdet understiger 1 000 RMB,
  • Värdet understiger 800 RMB om den kommer från Hongkong, Taiwan eller Macao,
  • eller den innehåller endast 1 artikel om ovanstående värden överskrids.

Två viktiga villkorsändringar har gjorts som omfattar import genom e-handel:

  • det högsta värdet för sådana inköp har ökats från 1 000/800 till 2 000 RMB,
  • undantaget som tidigare tillämpats på köp av enstaka artiklar har tagits bort.

Observera även en viss skatteförändring: om den totala skatten som skall betalas är mindre än 50 RMB i denna kategori kommer den att debiteras, den kommer inte längre att förbises.

De kinesiska myndigheterna har även meddelat att berörda statliga myndigheter håller på att utveckla en officiell lista över importerade varor genom gränsöverskridande e-handel för att underlätta skatteadministrationen.

Kontakta Kundtjänst för mer information.

Friskrivning: Även om FedEx försöker inkludera korrekt och aktuell information i detta nyhetsbrev, så ger FedEx inga framställningar eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om riktigheten av information häri och tar därför inget ansvar för fel eller försummelse. Du informeras härmed om att användning av informationen och uppgifterna i detta nyhetsbrev sker på egen risk.