FedEx eNews

Juni 2016

FedEx förvärvar TNT Express

Allt du behöver veta om FedEx och TNT. Den här upplagan kommer även att hålla dig uppdaterad med viktiga nya bestämmelser i EU, Korea, Turkiet och Kina. Sist men inte minst ska vi berätta om våra e-postinställningar, vad vi gör för att stödja spanska lokalsamhällen och hur vi nyligen har hjälpt till att leverera en robot till Kanada. Trevlig läsning!

  • FedEx eNews

Dela denna sida:
  • FedEx och TNT slår sig ihop för att ansluta er till fler möjligheter.

FedEx och TNT slår sig ihop för att ansluta er till fler möjligheter.

Fedex har förvärvat TNT. Med sitt internationella nätverk som kompletterar FedEx-nätverket betjänar TNT 200 länder över hela världen, med en omfattande tjänsteportfölj och ett europeiskt vägnät som saknar motstycke.

Se bilder

  • FedEx och UEFA-stiftelsen skapar hopp genom fotboll

FedEx och UEFA-stiftelsen skapar hopp genom fotboll

Fotboll kan vara ett kraftfullt verktyg för att förena samhällen och låta unga människor från olika bakgrunder integreras, lära sig och växa tillsammans. FedEx och UEFA samarbetar för att skapa nya möjligheter för de missgynnade.

Avspark!

  • Nu har den nya unionstullkodexen (UCC) trätt i kraft

Nu har den nya unionstullkodexen (UCC) trätt i kraft

Den nya unionstullkodexen trädde i kraft den 1 maj. Den kommer att ha en stor inverkan på alla aspekter av import- och exportverksamhet över hela EU, så nu är det dags att se till att ni, era leverantörer och kunder vet exakt hur de nya kraven ska hanteras.

Läs sammanfattad information

  • Använd e-postinställningarna för att få nyheter och informationen du behöver

Använd e-postinställningarna för att få nyheter och informationen du behöver

Relevant information är avgörande för en framgångsrik verksamhet. Använd våra e-postinställningar för att få de meddelanden som verkligen är intressanta för dig och dina kollegor. Logga in på e-postinställningarna direkt med din fedex.com-inloggning. Om du inte har någon inloggning kommer du att uppmanas att skapa en för att prenumerera på våra e-postmeddelanden.

Gör ditt val

  • Kina ändrar skattesatserna för import av personliga tillhörigheter och e-handel

Kina ändrar skattesatserna för import av personliga tillhörigheter och e-handel

Kina har gjort viktiga förändringar av tullagstiftningen och importavgifterna som omfattar import av personliga tillhörigheter och e-handel.

Läs mer här

  • Nya poster krävs på flygfraktsedlarna vid turkisk import

Nya poster krävs på flygfraktsedlarna vid turkisk import

Flygfraktsedlar för alla taxerbara importer med värde över 75 euro måste numera innehålla ytterligare information om tulltaxa och mottagarens status. Ta reda på hur de nya kraven kan påverka er.

Läs mer här

  • Koreanska försändelser kräver numera 5-siffriga postnummer

Koreanska försändelser kräver numera 5-siffriga postnummer

Vi har uppdaterat alla våra interna system för att ta hänsyn till ändringen från 6-siffriga till 5-siffriga postnummer i hela Korea. Här får ni reda på hur all manuell och internetbaserad dokumentation ska fyllas i för inlämning till den koreanska tullmyndigheten.

Se kraven

  • FedEx flyger en robot från Polen till Kanada

FedEx flyger en robot från Polen till Kanada

Att lära sig samarbeta och demonstrera användningen av vetenskapliga principer i praktiken är avgörande vid utveckling av nya idéer och uppfinningar. FedEx har hjälpt en grupp unga polska elever att göra just detta i den internationella tävlingen i robotteknik i Kanada.

Läs mer om robotteknik