December 2016

  • Ännu bättre service med utbyggnad av Charles de Gaulle

Ännu bättre service med utbyggnad av Charles de Gaulle

Dela denna sida:

FedEx presenterar en investering på EUR 200 miljoner i vårt europeiska nav på flygplatsen Charles de Gaulle (CDG).

Den nya spännande utbyggnaden av CDG - FedEx största nav utanför USA - utgör en viktig del i strategin att expandera vårt nätverk, utöka vår kapacitet och möjliggöra fler affärskontakter inom Europa och på den globala marknaden.

Tillsammans med vårt nav i Köln, TNT-anläggningen i Liege samt befintliga och planerade FedEx och TNT anläggningar och stationer över hela Frankrike har vi nu ett helhetsperspektiv och ett väl integrerat affärsmål: vi finns här för att hjälpa dig att flytta varor snabbare och mer tillförlitligt över gränserna, minska dina kostnader, förbättra leveranskedjan och erbjuda möjligheter för tillväxt och lönsamhet i Frankrike, Europa och övriga världen.
Bygget påbörjas under sommaren 2017, och när det är färdigt år 2019 kommer vårt nav på CDG vara en av världens mest toppmoderna anläggningar för logistik- och expresstjänster.

På CDG kommer vi njuta av avancerad teknologi som utökar paketsorterings-kapaciteten med över 40% - dessutom får vi ett automatiserat sorteringssystem för stora och otympliga försändelser. Detta system, som skapats för att möta den ökande tillväxten inom både internationell handel i allmänhet och e-handel i synnerhet, kommer också att utgöra en viktig milstolpe som en global plattform för FedEx.

Eftersom vi är starkt engagerade vad gäller hållbarhet ser vi också till att den nya anläggningen helt uppfyller standarder för certifiering hos både BREEAM (the Building Research Establishment Environmental Assessment Method) och HQE (Haute Qualité Environnementale). Navet på CDG kommer därför byggas genom att främst använda icke-förorenande material, LED-belysning och en mängd andra miljövänliga tekniker och utrustning.