December 2016

  • FedEx ändringar för hantering av litiumbatterier

FedEx ändringar för hantering av litiumbatterier

Dela denna sida:

Litiumbatterier har tydligt visat sig utgöra en reell säkerhetsrisk under de senaste två-tre åren, särskilt om de inte förbereds för transport på ett korrekt sätt eller om de inte transporteras i enlighet med gällande transportbestämmelser. IATA (International Air Transport Association) har särskilt konstaterat att eftersom användningen av litiumbatterier som energikälla i många konsumtionsvaror har ökat ställs det högre krav på att hantera riskerna vid transport av litiumbatterier.

Därför införlivar vi följande viktiga ändringar i vårt regelverk för Farligt gods (DG) från och med 1 januari 2017: alla kollin som innehåller litiumbatterier med Förenta Nationernas kod (UN nummer) UN 3090 och UN 3480 kommer endast accepteras för transport som fullt reglerad farligt gods.

Hur kommer detta påverka leveranser innehållande litiumbatterier?

Hjälp oss leverera ditt UN 3090 och UN 3480 gods på ett säkert sätt genom att följa dessa enkla steg när du förbereder ditt gods från och med 1 januari 2017:

  • lägg till en Transportdeklaration för Farligt gods till dina vanliga transportdokument. Obs! att denna deklaration bör endast utfärdas av DG-utbildad personal.
  • märk med klass 9 litium batterimärkning och Cargo Aircraft Only etiketter på varje försändelse;
  • Inkludera Förenta Nationernas (UN) nummer på litiumbatterimärkning, vilken du kan använda från och med den 1 januari, 2017. Om du vill kan du fortfarande använda ditt för-etiketterade emballage eller litium batteri-etiketter som du har på lager fram tills den 31 december, 2018, då den nya litiumbatterimärkningen blir obligatorisk. Vänligen notera att om du använder litium batterietiketten så kräver FedEx att du lägger till Förenta Nationernas (UN) nummer intill etiketten. Detta kommer bli obligatoriskt den 1 juli, 2017.
  • Även om den nya regeln inte gäller individuella litiumbatterier som är packade med eller som sitter i utrustning (UN3091 och UN3481 som definierat i sektion II), så behöver du följa samma instruktioner som är förklarade ovan när det gäller inkludering av litiumbatterimärkning eller litiumbatterietikett.
  • kontrollera att emballage och förpackning av dina litiumbatterier uppfyller IATAs förpackningsinstruktioner (UN 3480 - PI965 och UN 3090 - PI968)

Observera att en tilläggsavgift för farligt gods kan komma att tas ut på transporter som innehåller sådana litiumbatterier.

Trots att den nya regeln inte gäller för enskilda litiumbatterier förpackade med eller inuti utrustning (UN 3091 och UN 3481 så som definieras i Sektion II), måste transportören ändå tillhandahålla UN-nummer på IATAs litiumbatteri-märke för dessa 2 varor efter 1 januari 2017.

Håll dig uppdaterad om dessa viktiga krav och övriga förändringar genom att besöka fedex.com/se/dangerousgoods. Du kan även klicka här för att läsa mer från IATA, och hitta mer information om hur du ska förpacka litiumbatterier, märkning, klassificering och dokumentation i IATAs farligt gods handbok, som finns att köpa på iata.org.

För all övrig information, inklusive svar på ytterligare frågor du kanske har om beredning och transport av litiumbatterier, kontakta kundtjänst och be att få prata med vår Farligt gods expert.