December 2016

  • Nytt frihandelsavtal mellan Kanada och EU

Nytt frihandelsavtal mellan Kanada och EU

Dela denna sida:

Det här är EUs första avtal med en G7 stat, och enligt Europeiska kommissionen leder avtalet till goda affärsmöjligheter för små och medelstora företag att göra affärer med en av världens största exportmarknader.

EUs små och medelstora företag drar nytta av följande:

  • Billigare affärer. CETA eliminerar nästan alla handelstullar vilket gör att EU-företag sparar ca EUR 500 miljarder per år.
  • Deltagande i offentliga upphandlingar i Kanada. EU-företag kan vara vinnare när statliga och lokala myndigheter vill spendera pengar.
  • Enklare regelverk. CETA gör det enklare för EU och Kanada att samarbeta - ett exempel på detta är att båda länderna accepterar varandras bedömning av överensstämmelsecertifikat.
  • Enklare att göra affärer. CETA gör det mycket enklare för EU-företag att tillhandahålla service efter försäljning genom att tillåta mer fri rörlighet för tillfälligt anställda medarbetare såsom servicetekniker.

FedEx hjälper dig

Vi på FedEx kan hjälpa ditt företag få större räckvidd och större genomslagskraft på den globala marknaden. Vid export från EU till Kanada erbjuder vi transportlösningar med förtullade leveranser från dörr-till-dörr på endast 1–3 arbetsdagar .

Nästa steg

  • Europaparlamentets godkännande. Europaparlamentet måste ge sitt godkännande till avtalet innan det kan tillämpas provisoriskt.
  • Provisorisk tillämpning. Detta förväntas inledas under våren 2017.
  • Fullständig ratificering. CETA kommer sedan att behöva ratificeras av EUs medlemsstater i enlighet med deras egna nationella förfaranden innan avtalet kan träda i kraft helt (d.v.s. fullständig ratificering). Detta skulle kunna innebära godkännande av upp till 38 parlament, även regionala sådana.

För mer information om CETA, klicka här för att läsa de senaste nyheterna på Europeiska kommissionens webbplats


1 Transittider och leveransåtaganden kan variera beroende på försändelsens ursprung och destination.