september 2016

  • Registrering via ACE blir obligatoriskt för importer som regleras av FDA

Registrering via ACE blir obligatoriskt för importer som regleras av FDA

Dela denna sida:

Snart är all pappersexercis slut hos USAs tullmyndigheter.

I slutet av 2016 kommer Automated Commercial Environment (ACE) bli en del av ”Single Window Initiative” vilket innebär att all pappershantering inklusive registrering och arkivering, samt alla manuella processer tas ur bruk.

Ändringar infördes redan den 15 juni i år i det befintliga systemet då ACE blev det enda datasystemet (Electronic Data Interchange (EDI) system) för US Customs and Border Protection (CBP) att godkännas av FDA (Food and Drug Administration) för hantering av ett omfattande spektrum av tullärenden.

Sedan infördes ytterligare ändringar den 23 juli då ACE blev det enda EDI-systemet auktoriserat av den amerikanska tullen (CBP) för alla deklaranter, och med ett än större utbud av både fullständiga och summariska deklarationer.

Införandet av alla nya ACE-bestämmelser och förfaranden - vilket beräknas vara slutfört i slutet av december 2016 - kommer ha stor praktisk betydelse för alla som handlar med USA. Import- och exportförfaranden kommer ske betydligt snabbare, vara enklare och felfria, vilket gör det enklare för dig att följa olika tullregler och möta import- och exportkraven - både du och dina kunder blir vinnare!

Se därför till att du och dina kunder är fullt uppdaterade vad gäller befintliga och kommande ändringar avseende införandet av ACE eftersom bristande efterlevnad av de nya tullreglerna kan orsaka förseningar i tullklareringen och kan också medföra extra avgifter i samband med felaktiga deklarationer. Observera att den amerikanska tullmyndigheten inte längre godkänner deklarationer som utförs via Automated Commercial System (ACS).

För mer detaljerad information om de nya ACE deklarationskraven se dedikerad sida på den amerikanska tullmyndighetens webbplats.