september 2016

  • Välj det signaturalternativ som passar dig bäst

Välj det signaturalternativ som passar dig bäst

Dela denna sida:

Oavsett om du behöver en signatur som bekräftar att ditt värdefulla gods har levererats ordentligt, eller du kräver att personen som skriver under är myndig, eller kanske du inte behöver någon signatur alls, så erbjuder vi flera olika signaturalternativ för FedEx leveranser som möter dina behov:

Indirekt signatur krävs
Vi kommer att försöka få en underskrift från en person på leveransadressen, från en granne eller från en vaktmästare/ansvarig för fastigheten. Om ingen är tillgänglig för underskrift kommer FedEx att försöka leverera försändelsen igen.

Ingen signatur krävs
Om du har leveranser från företag till kund (B2C) och du inte har som krav att mottagaren ska signera försändelsen kan du ge ditt godkännande till att leveransen lämnas utan signatur genom att välja alternativet ’Ingen signatur krävs’. FedEx kommer att försöka få en underskrift av en person på leveransadressen men om ingen är tillgänglig så levererar vi försändelsen på säker plats utan underskrift.

Direkt signatur krävs
FedEx försöker få en signatur enbart från någon på den exakta leveransadressen. Om ingen är tillgänglig för underskrift kommer vi att försöka leverera försändelsen igen.

Juridisk åldersgräns/Signatur av myndig person krävs
När du levererar alkohol, läkemedel, tobak eller någon annan vara som kräver att mottagaren är vuxen i juridisk mening, ska du välja FedEx ’Signatur av myndig person krävs’ och då garanterar vi att mottagaren uppvisar giltig identifikationshandling som helt och fullt uppfyller gällande myndighetslagstiftning. Om ingen myndig person är tillgänglig för underskrift kommer FedEx att försöka leverera försändelsen igen.

Oavsett vilket signaturalternativ du väljer för just din leverans kan du läsa mer och få fullständig information om vilka FedEx leverans- och transporttjänster som erbjuder vilka signaturalternativ via våra automatiseringslösningar.