september 2016

  • WTO slopar tullar på global handel med IT produkter

WTO slopar tullar på global handel med IT produkter

Dela denna sida:

Det första ITA avtalet (Information Technology Agreement) slöts av 29 deltagare vid WTOs ministerkonferens (World Trade Organisation Ministerial Conference) i Singapore i december 1996. Idag har antalet deltagare (inbegripet EU och dess medlemsstater) ökat till 61 stycken, vilka tillsammans representerar cirka 97% av den globala handeln med IT produkter.

Vid den senaste ministerkonferensen i Nairobi, som hölls i december 2015, kom fler än 50 medlemmar överens om en viktig utvidgning av avtalet. Genom att helt slopa tullar på IT produkter kommer denna utvidgning inte bara att sänka priset för vanliga konsumenter utan de får också tillgång till ny teknik och innovationer snabbare och enklare än någonsin förut. Dessutom kommer investerare och handlare få betydligt bättre tillgång till olika marknader med större möjligheter till förutsägbarhet.

ITA avtalet täcker ett stort antal högteknologiska produkter och inkluderar datorer, telekommunikationsutrustning, halvledare, halvledartillverkning och testutrustning, mjukvara och vetenskapliga instrument, samt de flesta komponenter och tillbehör som används i sådana produkter.

IT-sektorn är ett av världens snabbast växande affärsområden. I dagsläget genererar exportförsäljningen av 201 berörda produkter totalt 1,3 biljoner US dollar vilket motsvarar cirka 10% av den globala handeln.

Tullarna började slopas den 1 juli. WTO uppskattar att:

  • omkring 65% av dessa tullsatser (vilket motsvarar 88% av deltagarnas import av de berörda produkterna) var redan tullfria 1 juli,
  • och 95% kommer vara tullfria till 2019.
  • 100% av de deltagande ländernas IT importer kommer vara tullbefriade år 2024.

För mer information om WTOs ITA avtal klicka här.