Augusti 2016

  • Australien introducerar viktig lagstiftning rörande biosäkerhet

Australien introducerar viktig lagstiftning rörande biosäkerhet

Dela denna sida:

Viktiga ändringar i Australiens biosäkerhetssystem trädde nyligen i kraft i och med Biosecurity Act 2015, som ersätter den mycket gamla Quarantine Act 1908.

Denna nya lagstiftning inför många procedursförändringar som krävs av australiska Department of Agriculture and Water Resources för att reglera och kontrollera biosäkerhetsrisken av gods, människor och transporter som kommer in i landet.

108 år av befintliga karantänbestämmelser kan dock inte ersättas på en och samma gång, och därför har Biosecurity Consequential Amendments and Transitional Provisions Act 2015 skapats för att säkerställa en sömlös övergång för importörer och andra intressenter till den nya verksamhetsmiljön genom att införa stegvisa justeringar till tidigare procedurer.

Department of Agriculture and Water Resources har även tagit fram länkar till följande webbsidor för att ge vidare information och råd om hur de nya bestämmelserna kommer att påverka fem nyckelbranscher:

Till exempel, sidorna som gäller importörer, mäklare och fraktbranschen inkluderar bl.a. information och tips på:

  • förändring i jurisdiktion från 200 till 12 nautiska mil;
  • bedömning och hantering av biosäkerhetsrisker;
  • definitionen av “gods“ enligt Biosecurity Act (inklusive förbjudet, villkorligt icke-förbjudet och spärrat gods);
  • importtillstånd;
  • förpackningskrav;
  • tillåtna ankomstplatser;
  • lossning och kontroll av varor;
  • hantering och krav i förhållande till karantän efter införsel;
  • efterlevnad och tillsyn.

Du kan också sätta dig in i det omfattande webbaserade infopaketet för Biosecurity Act. För att se till att du tar del av all den senaste information om Biosecurity Act och stödjande metoder och procedurer, kan du prenumerera på distributionslistan för biosecurity eller mejla New Biosecurity Legislation

För mer information kontaktar du vår kundtjänst i Australien på 61-13-26-10.