April 2017

  • Se till att dina leveranser till USA blir godkända av FDA!

Se till att dina leveranser till USA blir godkända av FDA!

Dela denna sida:

Food and Drug Administrations (FDA) nya tullbestämmelser för införsel av FDA-reglerade produkter har vunnit laga kraft 29 november 2016. Detta innebär krav på elektronisk registrering genom Automated Commercial Environment (ACE).

Dessa bestämmelser har nu trätt i kraft och ska därmed följas. Bestämmelserna omfattar följande väsentliga krav och konsekvenser:

  • FDA har utökat antalet obligatoriska uppgifter som krävs för att deklarera din försändelse.
  • Att bestämmelserna trätt i kraft påverkar transporter av FDA-reglerade produkter såsom läkemedel för både människor och djur, biologiska produkter och, i synnerhet, medicintekniska produkter.
  • dessutom har FDA praktiskt taget eliminerat användningen av UNKNOWN (UNK) som ett godtagbart svar på efterfrågad information.
  • Försändelser som anländer till USA, utan medföljande dokumentation som korrekt uppfyller FDAs krav, kommer att stoppas och hållas kvar av tullen vid FedEx port of entry.

Hur påverkar detta FedEx? Hur påverkar det dig?

Tulldeklaration kan endast lämnas till FDA av FedEx - för att granskas av FDA. Du ska då ha angett korrekt information, helst i den medföljande fakturan, alternativt som ett separat informationsblad. Om vi inte kan lämna dessa uppgifter till FDA inom 5 dagar efter att en försändelse hållits kvar av den amerikanske tullen kommer försändelsen att överges, förstöras eller återsändas.

Därför är det viktigt att du och dina leverantörer omedelbart skapar rutiner för att säkerställa att du alltid ger korrekt, konsekvent, och fullständig information som uppfyller bestämmelserna för alla produkter som faller under FDAs regelverk.

Se till att du fyller i fraktsedlar och övriga dokument korrekt: vänligen kontrollera vilken information som är obligatorisk på FDAs webbplats.