FedEx eNews

April 2017

FedEx eNews - Enkelt och bekvämt, tydligt och spännande, och mycket mer...

Läs om FedEx Billing Online och nya förfaranden för säker transport av litiumbatterier. Dessutom kan du läsa om den unge pojken Tom som utsågs till en av FedEx spelareskorter i årets UEFA Europa League.

  • FedEx eNews

Dela denna sida:
  • Kontoinformation i realtid med FedEx Billing Online

Kontoinformation i realtid med FedEx Billing Online

Med vår online-fakturering kan du kontrollera ditt FedEx konto i realtid! Läs mer om hur du använder FedEx Billing Online (FBO) - vår online-faktureringstjänst som är gratis, flexibel och enkel att använda.

Mer information

  • Ange ’Section II lithiumbatteries’ när du förbereder din försändelse via vårt online-verktyg

Ange ’Section II lithiumbatteries’ när du förbereder din försändelse via vårt online-verktyg

Försändelser som innehåller litiumbatterier kan utgöra en risk. För att vi ska kunna leverera ditt farliga gods på ett säkert sätt, garantera dess integritet och se till att det levereras i tid, kan du ange vilken typ(er) av litiumbatterier som din försändelse innehåller genom att gå in på "Särskilda tjänster" när du använder FedEx Ship Manager® på fedex.com.

Läs mer om hur du ska göra

  • Se till att dina leveranser till USA blir godkända av FDA!

Se till att dina leveranser till USA blir godkända av FDA!

FDAs nya tullbestämmelser och deklarationskrav har nu trätt i kraft. Säkerställ att alla dina leveranser innehållande läkemedel och andra FDA-reglerade varor följer de obligatoriska tull- och deklarationsbestämmelserna.

Mer information

  • En glad liten pojke som heter Tom!

En glad liten pojke som heter Tom!

Tom fick en oförglömlig upplevelse när han utsågs till en av FedEx spelareskorter i årets Europa League. Tom skrev ett tackbrev som du kan läsa nedan. Du kan också få veta mer om denna spännande fotbollsturnering som nu går in sitt slutskede.

Läs brevet

  • Sammanslagningen FedEx + TNT håller schemat

Sammanslagningen FedEx + TNT håller schemat

Vårt arbete med att integrera TNT med FedEx Express har tagit fart. Att slå ihop två företag på ett bra och hållbart sätt tar tid. Tillsammans bygger vi, ett steg i taget, en ljusare framtid med många nya möjligheter för din affärsverksamhet på den globala marknaden.

Se hur arbetet fortskrider

  • Små och medelstora företag driver upp europeisk export

Små och medelstora företag driver upp europeisk export

Den digitala handeln växer på världsmarknaden. Läs mer om vilka tillväxtmöjligheter som ryms naturligt inom denna dynamiska marknad och hur små och medelstora europeiska företag kan öka sin exportförsäljning på den globala marknaden.

Visa bild