April 2017

 • Ange ’Section II lithiumbatteries’ när du förbereder din försändelse via vårt online-verktyg

Ange ’Section II lithiumbatteries’ när du förbereder din försändelse via vårt online-verktyg

Dela denna sida:

Hädanefter ska du - när du förbereder försändelser som innehåller litiumbatterier Section II (UN3481 och UN3091) med FedEx Ship ManagerTM på fedex.com - ange vilken typ /vilka typer av litiumbatterier som din försändelse innehåller.

Då hjälper du oss att synliggöra sådant farligt gods - eftersom Section II lithiumbatteries inte är lika hårt reglerade som andra litiumbatterier - och dess väg genom vårt nätverk. Detta förfarande ger ökad säkerhet och integritet för ditt gods ända fram till dess slutdestination.

Gör så här när du förbereder din försändelse online:

 1. I sidhuvudet överst på denna sida välj Skicka och sedan Skicka online – alla funktioner
 2. Ange användarnamn och lösenord (om du inte redan är inloggad)
 3. Välj Skicka och sedan Skapa en försändelse för att ange information om försändelsen
 4. Under Särskilda tjänster (tillval), välj "Litiumbatterier/-celler" och den beskrivning som passar din försändelse:
  • Jon förpackad med utrustning (UN3481, PI966)
  • Jon ingår i utrustning (UN3481, PI967)
  • Metall förpackad med utrustning (UN3091, PI969)
  • Metall ingår i utrustning (UN3091, PI970)

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt via FedEx Ship ManagerTM på fedex.com. Från och med augusti 2017 kommer det att vara tillgängligt inom alla våra FedEx verktyg.

För mer information