Februari 2017

  • Försändelser med annat innehåll än dokument till Indien kräver särskild klarering

Försändelser med annat innehåll än dokument till Indien kräver särskild klarering

Dela denna sida:

De indiska tullmyndigheterna är fortsatt vaksamma under implementeringen av deras föreskrifter om kundkännedom (KYC). Enligt dessa krävs det att alla mottagare/importörer som är baserade i Indien tillhandahåller KYC-dokument för klarering av all import av försändelser med annat innehåll än dokument, oavsett dylika försändelsers värde.

Följaktligen kan FedEx endast tullklarera dylika importförsändelser om mottagaren har tillhandahållit de obligatoriska dokumenten som krävs för att fastställa hans/hennes identitet och adress. Det är därför mycket viktigt att vi utan dröjsmål får alla erfordrade KYC-dokument när en försändelse kommer till Indien, och helst mycket tidigare än så.

Följande aspekter av KYC-föreskrifterna för avsändare till Indien är viktiga:

  1. Avgörande är att försäkra sig om att mottagarens namn och adress på flygfraktsedel och faktura är helt korrekta.
  2. Lika avgörande är att mottagarens telefonnummer och e-postadress, som står på flygfraktsedeln, är helt korrekta så att FedEx snabbt kan kontakta honom/henne efter försändelsens ankomst.
  3. När försändelsen väl bokats bör avsändaren omedelbart råda sin mottagare skicka KYC-dokumenten till kycdocs@fedex.com för att undvika eventuella förseningar i importklareringen.
  4. Avsändaren bör också påminna sin mottagare att namn och adress som anges på KYC-dokumenten ska överensstämma exakt med dem som visas på flygfraktsedel och faktura.

Kontakta kundtjänsten för ytterligare information.