Juni 2017

 • Vilken information på handelsfakturan?

Vilken information på handelsfakturan?

Dela denna sida:

Att förbereda och lämna korrekt och fullständigt ifyllda handelsfakturor (Commerical Invoice) till tullmyndigheterna spelar en avgörande roll för snabb, effektiv och problemfri global handel. Inkorrekta och/eller ofullständigt ifyllda handelsfakturor kan resultera i något (eller alla) av följande:

 • försenad klarering av leverans;
 • att du får betala högre tullavgifter och skatter än nödvändigt eftersom FedEx klareringsteam inte kan ange rätt klassificering enligt tulltaxan(s) för de varor som ingår i försändelsen;
 • kvarhållande eller beslagtagande av hela försändelsen;

Här är några exempel på vanliga fel som görs vid förberedande av handelsfakturor:

 • dålig, felaktig eller bristfällig beskrivning;
 • användning av noll som ett värde för gods utan dokument eller genom att ange felaktiga eller motstridiga värden;
 • underlåtenhet att ange tillverkningsland eller produktionsland för varje vara /råvara i en försändelse;

Allmän checklista för förberedelse av handelsfakturor

Använd nedanstående checklista för att säkerställa att du alltid lämnar följande information på dina handelsfakturor, oavsett godsets ursprung och destination:

 • Fullständiga namn- och adressuppgifter på både avsändare och mottagare.
 • Importörens namn och adress om annan än mottagaren.
 • Korrekt och fullständig beskrivning av alla varor/ råvaror i försändelsen, inklusive:
  • HTS kod (Harmonised Tariff Schedule) upp till 6 siffror (obs! alla HTS koder är på global nivå identiska upp till 6:e siffran);
  • ursprungsland (tillverkning eller produktion) för varje vara i försändelsen;
  • En material/ämnesförteckning i beskrivningen, för alla sådana varor /råvaror för vilka sådan information krävs;
  • värdet för varje vara (både per enhet och totalt) med en tydlig angivelse av vilken valuta som används;
  • anledning till import (kommersiell försäljning, gåva, utställning, reparation, o.s.v.)

Se upp för avvikelser/undantag i vissa länder

Vissa länder kräver inlämnande av ytterligare information eller dokumentation (t.ex. angående värde, tillverkningsland, varan i sig) innan en försändelse kan klareras. I andra fall kan vissa råvaror eller tröskelvärden för en viss destination kräva tillhandahållande av ett ursprungsintyg, eller ett särskilt formulär, tillstånd eller licens utgiven av en statlig myndighet eller klarering av en extern mäklare/agent.

Dessutom kan (även om alla relevanta dokument i många fall kan tillhandahållas av transportören) vissa myndigheter kräva att relevant dokumentation presenteras av importören eller mottagaren i destinationslandet. I andra fall kräver klarering av en viss försändelse ett godkännande från alla myndigheter inblandade i regleringen av en särskild produkt, samt från tullmyndigheten i det land det gäller.

Papperskopia / original eller elektronisk inlämning?

FedEx levererar till fler än 72 länder vilka accepterar Electronic Trade Documents (ETD) för importklarering.

Eftersom användningen av ETD direkt beviljar elektronisk hämtning av relevant dokumentation samt förhandstullklarering av försändelser (när tullmyndigheterna tillåter detta), rekommenderar vi dig och dina leverantörer att alltid utnyttja våra ETD-tjänster för snabbare klarering. Fullständig information om vilka länder som godtar ETD hittar du här.

Obs! Vissa länder kräver fortfarande handelsfakturan i original för tullklarering - tillsammans med en elektronisk version - därför är det oerhört viktigt att kontrollera vad som gäller för varje enskild destination.

För mer information och råd vänligen kontakta vår Kundtjänst.