Juni 2017

  • Miljövänligare leveranser med FedEx

Miljövänligare leveranser med FedEx

Dela denna sida:

Alla inom FedEx förstår sambanden mellan hur vi bor, lever, och arbetar och hur de påverkar miljön på vår planet. Vår framtid hänger på att vi alla erkänner vårt ansvar och hittar en balans i allt vi gör, därför driver FedEx, med högsta prioritet, ett aktivt hållbarhets- och miljöarbete inom hela vårt globala nätverk.

Följande utdrag ur vår senaste ’Global Citizenship Report’ sammanfattar några av de initiativ vi tar för att kommande generationer ska kunna njuta av en ren och miljövänlig planet:

  • sedan 2008 har vi har sparat mer än 158 miljoner gallons med bränsle genom att byta till mer miljöeffektiva fordon och genom att använda eldrivna fordon, bränsleceller, naturgas, hybrider och lastbilar med miljöanpassad teknik. Det innebär att vi nu har fler än 2 700 fordon i vår fordonspark som kör på alternativa bränslen, en ökning med nästan 44% sedan räkenskapsåret 2015;
  • vi har också lyckats uppfylla vårt mål - fem år före utsatt tid - att FedEx fordon ska vara 30 % mer bränsleeffektiva jämfört med 2015;
  • för att fortsätta minska våra koldioxidutsläpp har vi nu satt nya tuffa mål: under tio år (fram till och med 2025) ska vi öka vår bränsleeffektivitet med ytterligare 17 %;
  • vi sparade mer än 153 miljoner gallons med jetbränsle under räkenskapsåret 2016 genom fortsatt modernisering av vår flygplansflotta och genom förbättringar av våra operativa system. Som en följd av dessa åtgärder kunde vi minska utsläppen med nästan 1,5 miljoner ton koldioxid.

Så om du anser att miljön är viktig kan du tryggt lita på att vi också bryr oss om miljön - på riktigt - genom att leverera med FedEx hållbara och miljövänliga alternativ. För mer information om alla våra miljöprogram klicka här.