Juni 2017

  • USA:s ’FDA Foreign Supplier Verification’ Program

USA:s ’FDA Foreign Supplier Verification’ Program

Dela denna sida:

FSVP trädde i kraft den 27 maj och är en viktig grund i USA:s Food Safety Modernization Act (FSMA). Detta erbjuder ett flexibelt, risk-baserat system för att auktorisera utländska leverantörer och garantera säkerheten i de livsmedel de producerar. Programmet innefattar bl.a. följande:

  • tydlig identifiering av varje FSVP-importör av livsmedel som levereras av utländska producenter;
  • varje sådan importör är ansvarig för införande av auktoriseringsförfaranden och kontroller av utländska leverantörer, för att säkerställa att sina utländska leverantörer alltid använder säkra processer och förfaranden och att de livsmedel som levereras inte är modifierade eller felmärkta.
  • korrekt identifiering av varje FSVP-importör på alla ACE (Automated Commercial Environment) dokument
  • varje livsmedelsimportör är skyldig att avgöra om denne själv anses vara vederbörligen erkänd FSVP-importör (och om så inte är fallet, vem som är det) så att processen med att korrekt auktorisera alla utländska leverantörer kan börja.

Vem är FSVP-importör?

FSVP-importören måste vara amerikansk ägare till, eller mottagare av, de importerade varorna, och ha ett direkt ekonomiskt intresse i livsmedelsprodukterna. FDA:s definition av en sådan ägare/mottagare är ”den person som, vid tidpunkten för införseln, äger, har köpt, eller som har skriftligen avtalat att köpa livsmedlen”.

Om det inte finns någon amerikansk ägare eller mottagare vid tidpunkten för införseln, måste den utländska livsmedelsleverantören utse en amerikansk FSVP-agent som ansvarar för att alla nödvändiga auktoriserings- och kontrollförfaranden utförs för varje livsmedel som importeras. I alla sådana fall måste utnämningen av en sådan agent bekräftas i ett skriftligt intyg som lämnas till den amerikanska tullmyndigheten - och som dessutom undertecknas av agenten som därmed också bekräftar sitt medgivande. Obs! Denna FSVP-agent ska inte förväxlas med den agent som krävs för registrering av livsmedelsanläggningen.

FSVP-importörer är även skyldiga att kontrollera att deras utländska leverantörer producerar livsmedel på ett sätt som motsvarar samma nivå av skydd för folkhälsan som bestämmelserna i Preventive Controls for Human and Animal Food Rules (21 CFR Part 117, Part 507) och Produce Safety Rule (21 CFR Part 113). De ska även garantera att dessa livsmedel inte är modifierade samt korrekt märkta för allergener.

Observera! FedEx kan inte - under inga som helst omständigheter - vara FSVP-agent för någon kund.

Undantag från de nya bestämmelserna

Livsmedel som importeras för egen konsumtion eller för forskning och utvärdering, diverse alkoholhaltiga drycker och juicer, och vissa andra livsmedel är undantagna från de kontroller / förfaranden som beskrivs ovan. Det finns också undantag för importörer med låga inkomster från försäljning under en viss tidsperiod, vissa mindre livsmedelsleverantörer, och import från länder med liknande system för säkra livsmedel som de som används i USA, samt en del andra kategorier.

För fullständig information om alla sådana undantag klicka här.

Viktiga datum

Det finns ett antal datum att hålla reda på, då importörer till USA måste följa de nya FSVP bestämmelserna. Dessa olika datum beror på storleken på den mottagande anläggningen, typ av importör, och vilket datum som den mottagande anläggningens leverantör är skyldig att följa de nya FSMA-bestämmelserna.

Det första av dessa datum var den 30 maj 2017, medan det senaste datumet - för "mycket små företag" (enligt definitionen i 21 CFR 112.3) - är 27 juli 2020. För mer information om datum för efterlevnad klicka här.