Februari 2018

 • Tips för en effektiv distributionskedja

Tips för en effektiv distributionskedja

Dela denna sida:

En smidig och effektiv distributionskedja har avgörande betydelse för alla företag, och även små missöden kan orsaka allvarliga problem. Genom att ha rätt kunskap och att förutse alla eventualiteter minimeras riskerna för att problem uppstår. Dessutom kan företaget bli mer effektivt än någonsin.

Oavsett hur effektivt du driver ditt företag är tyvärr inget företag immun mot problem som uppstår någon annanstans i distributionskedjan. Att inte få en avgörande komponent levererad i tid, eller en felleverans av den färdiga produkten, kan stoppa upp ditt företags väloljade maskineri. Att inte upptäcka eventuella fel eller problem i distributionskedjan kan allvarligt skada ditt företag.

Som ett av världens ledande logistikföretag vet FedEx Express hur viktigt det är att ha kontroll över distributionskedjan. Här får du några viktiga men enkla tips som hjälper dig få snabbare och effektivare leveranser, minimera svaga punkter, och maximera vinsten.

 1. Utse en chef för distributionskedjan
  Oavsett om du har ett stort eller litet företag, globalt eller lokalt, så förlitar sig företaget på människor, processer, och andra företag - som tillsammans arbetar för att din kunder ska få sina produkter. Det effektivaste sättet att garantera ett framgångsrikt samarbete är att utse en person till att övervaka hela processen. Denna chef ser till att alla avdelningschefer hålls informerade och att de är samordnade och kommunicerar med varandra, pekar ut potentiella risker och åtgärdar dem innan de ställer till problem.
 2. Ha alltid en Plan B och identifiera risker
  Du ska alltid ha en Plan B ifall distributionskedjan skulle haverera. Det kan vara något så enkelt som att ha kontaktuppgifter till ett åkeri ifall din lastbil skulle gå sönder, eller en lista med timanställda du kan kalla in vid sjukdom. Det lönar sig att lägga tid och energi på att skapa back-up planer och rutiner för distributionskedjan, oavsett om något skulle hända eller inte. Du behöver också veta var i kedjan de största riskerna finns. Om hemsidan skulle krascha kan det orsaka fördröjningar - men om du inte kan få tag i grundläggande komponenter till din produkt på grund av att din leverantör har gått i konkurs kan hela ditt företag gå under. Ha koll på vilka delar i kedjan som är i riskzonen och se till att du täcker alla eventualiteter.
 3. Benchmark tester och identifiera svaga punkter
  Regelbunden kontroll av distributionskedjan ger nyttiga insikter i var och hur du kan skapa förbättringar. Ett mycket effektivt sätt att optimera verksamheten är att sätta mål och genomföra benchmark tester längs hela distributionskedjan.
 4. Digitalisering och spårbarhet är A och O
  Digitaliseringen har lett till ett flertal intelligenta lösningar för distributionskedjor och de problem som kan uppstå. "Sakernas Internet" och realtids-teknologi ger företagen ökad kontroll - de kan följa sina produkter längs med hela distributionskedjan ända ner på detaljnivå, och till och med se sin lagerhylla på distributionscentralen (vilket tidigare varit omöjligt).

  David Poole, försäljningschef på FedEx Express, förklarar: "Spårbarhet är grundläggande för verksamheten - det gör företag mer medvetna om eventuella fördröjningar så de kan meddela sina kunder. Detta är en viktig grund till att få återkommande kunder."

Om du följer ovanstående tips kommer du snart njuta av snabbare leveranstider, nöjdare kunder, och fler återkommande kunder, vilket i förlängningen ger högre vinster. Att effektivisera distributionskedjan borde vara högsta prioritet för alla företag.