Bränsleavgift


Se tidigare bränsleavgifter


Bränsleavgiftens storlek (i procent) för FedEx Express-tjänster justeras varje månad baserat på ett avrundat genomsnittsvärde av spotpriset U.S. Gulf Coast (USGC) för en gallon flygbränsle av fotogentyp.

Bränsleavgiften för FedEx Express®-tjänster gäller FedEx Express Internationals export- och importfraktkostnader som publiceras i Europa, Mellanöstern, den indiska subkontinenten och Afrika.

Den här bränsleavgiften läggs inte på tjänsterna FedEx International Express Freight® (IXF) och FedEx International Airport-Airport® (ATA) (erbjuds inte till alla destinationer). See the FedEx Express IXF & ATA Fuel Surcharge Table

Observera att USA:s energidepartement (EIA) har upphört att publicera Rotterdam-spotpriset (ARA) per gallon flygbränsle av fotogentyp. Därför kommer FedEx fr.o.m. 6 december 2010 att använda USGC (USA:s golfkusts spotpris för flygbränsle av fotogentyp) som publiceras av EIA.

Tillbaka upp


FedEx Express bränsleavgiftstabell, gäller från och med den 4 januari, 2016
(USGC-pris per gallon i USD ($))

Minst Men mindre än Tilläggsavgift

$0,83

$0,89

5,00%

$0,89

$0,95

5,50%

$0,95

$1,01

6,00%

$1,01

$1,07

6,50%

$1,07

$1,13

7,00%

$1,13

$1,19

7,50%

$1,19

$1,25

8,00%

$1,25

$1,31

8,50%

$1,31

$1,37

9,00%

$1,37

$1,43

9,50%

$1,43

$1,49

10,00%

$1,49

$1,55

10,50%

$1,55

$1,61

11,00%

$1,61

$1,67

11,50%

$1,67

$1,73

12,00%

$1,73

$1,79

12,50%

$1,79

$1,85

13,00%

$1,85

$1,91

13,50%

$1,91

$1,97

14,00%

$1,97

$2,03

14,50%

$2,03

$2,09

15,00%


Tillbaka upp

 Procentsatser och belopp samt relaterade faktorer och beräkningsmetoder för bränsleavgiften kan komma att ändras utan förvarning. Se Avsnitt 22 i Federal Express Transportvillkor för EMEA. Om bränsleavgiften stiger över maxvärdet, eller faller under minimumvärdet, eller om beräkningsgrunderna ändras så uppdateras tabellerna ovan.

Bränsleavgiftsuppdateringar

Ändringar av bränsleavgiften för FedEx Express - Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika görs den första måndagen i varje månad. Tilläggsavgiftens storlek (i procent) anges på din FedEx-faktura. Information om månadens bränsleavgift publiceras cirka två veckor innan den träder i kraft.

  • För FedEx Express hittar du spotpriset per gallon flygbränsle av fotogentyp i USGC index.
  • Dessa priser publiceras av USA:s energidepartement och FedEx tar inget ansvar för den information som lämnas.
  • Det är en två månaders eftersläpning mellan bränsleprisindex och bränsleavgift. Till exempel grundas bränsleavgiften för december 2010 på genomsnittligt spotpris för bränsle i oktober 2010.

OBS! Om du klickar på länkarna ovan öppnas en ny webbplats i ett nytt webbläsarfönster.

 

Tillbaka upp


Tidigare bränsleavgifter


Tillbaka upp

Information om bränsleavgift för inrikesförsändelser


Bränsleavgiftens procenttal för FedEx inrikestjänster* kommer att justeras varje månad baserat på ett avrundat genomsnitt av bränslepriserna inklusive skatt inom EU enligt Europeiska kommissionen, departementet för transport och energi.

* Bränsleavgiften för inrikes FedEx-tjänster gäller endast FedEx Priority Overnight®.


FedEx bränsleavgiftstabell för inrikesförsändelser
(Dieselpris per euro/liter)

Minst Men mindre än Tilläggsavgift
- 0.75 € 0.00%
0.75 € 0.79 € 0.50%
0.79 € 0.83 € 1.00%
0.83 € 0.87 € 1.50%
0.87 € 0.91 € 2.00%
0.91 € 0.95 € 2.50%
0.95 € 0.99 € 3.00%
0.99 € 1.03 € 3.50%
1.03 € 1.07 € 4.00%
1.07 € 1.11 € 4.50%
1.11 € 1.15 € 5.00%
1.15 € 1.19 € 5.50%
1.19 € 1.23 € 6.00%
1.23 € 1.27 € 6.50%
1.27 € 1.31 € 7.00%
1.31 € 1.35 € 7.50%
1.35 € 1.39 € 8.00%
1.39 € 1.43 € 8.50%
1.43 € 1.47 € 9.00%
1.47 € 1.51 € 9.50%
1.51 € 1.55 € 10.00%
1.55 € 1.59 € 10.50%
1.59 € 1.63 € 11.00%
1.63 € 1.67 € 11.50%
1.67 € 1.71 € 12.00%
1.71 € 1.75 € 12.50%
1.75 € 1.79 € 13.00%
1.79 € 1.83 € 13.50%

 

 Procentsatser och belopp samt relaterade faktorer och beräkningsmetoder för bränsleavgiften kan komma att ändras utan förvarning. Se avsnitt 6 i Transportvillkor. Om bränsleavgiften stiger över maxvärdet eller om beräkningsgrunderna ändras uppdateras tabellerna ovan.

Ändringar i FedEx bränsleavgift för inrikesförsändelser görs den första måndagen i varje månad. Den uttagna avgiften anges på din FedEx-faktura. Information om månadens bränsleavgift publiceras cirka två veckor innan den träder i kraft.

För FedEx inrikes, se Dieselpris för euro per liter. Det här priset publiceras av Europeiska kommissionens transportdepartement och FedEx tar inget ansvar för den information som lämnas.

OBS: Om du klickar på indexlänkarna ovan öppnas en PDF-fil eller en ny webbplats i ett nytt webbläsarfönster.

Klicka här för att visa bränsleavgiften för FedEx internationella tjänster


Tillbaka upp

Bränsleavgift


Tilläggsavgift Giltighetsdatum
3,20 SEK/kg 01 maj 2017 - 04 juni 2017
3,20 SEK/kg 03 april 2017 - 30 april 2017

Se tidigare bränsleavgifter

 


Bränsleavgiftens storlek (i procent) för FedEx Express-tjänster justeras varje månad baserat på ett avrundat genomsnittsvärde av spotpriset U.S. Gulf Coast (USGC) för en gallon flygbränsle av fotogentyp.

Bränsleavgiften för FedEx Express®-tjänster gäller exportfraktkostnaderna för FedEx Express, FedEx International Express Freight® (IXF) och FedEx International Airport-to-Airport® (ATA) som publiceras i Europa, Mellanöstern, den indiska subkontinenten och Afrika. Se bränsleavgift för andra tjänster..

Observera att USA:s energidepartement (EIA) har upphört att publicera Rotterdam-spotpriset (ARA) per gallon flygbränsle av fotogentyp. Därför kommer FedEx fr.o.m. 6 december 2010 att använda USGC (USA:s golfkusts spotpris för flygbränsle av fotogentyp) som publiceras av EIA.

Kontakta din lokala fraktkundtjänst för mer information.


Tillbaka upp


FedEx Express 023 Freight-bränsleavgiftstabell
(USGC-pris per gallon i USD ($))

Minst Men mindre än Tilläggsavgift

$0.10

$0.98

1.40 SEK/kg

$0.98

$1.13

1.80 SEK/kg

$1.13

$1.28

2.30 SEK/kg

$1.28

$1.42

2.80 SEK/kg

$1.42

$1.57

3.20 SEK/kg

$1.57

$1.72

3.70 SEK/kg

$1.72

$1.87

4.20 SEK/kg

$1.87

$2.01

4.60 SEK/kg

$2.01

$2.16

5.20 SEK/kg

$2.16

$2.31

5.60 SEK/kg

$2.31

$2.46

6.10 SEK/kg

$2.46

$2.60

6.50 SEK/kg

$2.60

$2.80

7.00 SEK/kg

$2.80

$3.00

7.50 SEK/kg

$3.00

$3.19

7.90 SEK/kg

$3.19

$3.39

8.40 SEK/kg

$3.39

$3.59

8.80 SEK/kg

$3.59

$3.78

9.30 SEK/kg

$3.78

$3.98

9.80 SEK/kg

$3.98

$4.18

10.00 SEK/kg

$4.18

$4.37

10.50 SEK/kg

$4.37

$4.57

11.20 SEK/kg

$4.57

$4.76

11.70 SEK/kg

$4.76

$4.95

12.10 SEK/kg

$4.95

 

12.60 SEK/kg

 


Tillbaka uppProcentsatser och belopp samt relaterade faktorer och beräkningsmetoder för bränsleavgiften kan komma att ändras utan förvarning. Se Avsnitt 22 i Federal Express Transportvillkor för EMEA. Om bränsleavgiften stiger över maxvärdet eller om beräkningsgrunderna ändras uppdateras tabellerna ovan.

Bränsleavgiftsuppdateringar

Ändringar av bränsleavgiften för FedEx Express - Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika görs den första måndagen i varje månad. Tilläggsavgiftens storlek (i procent) anges på din FedEx-faktura. Information om månadens bränsleavgift publiceras cirka två veckor innan den träder i kraft.

  • För FedEx Express hittar du spotpriset per gallon flygbränsle av fotogentyp iUSGC index.
  • Dessa priser publiceras av USA:s energidepartement och FedEx tar inget ansvar för den information som lämnas.
  • Det är en två månaders eftersläpning mellan bränsleprisindex och bränsleavgift. Till exempel grundas bränsleavgiften för december 2010 på genomsnittligt spotpris för bränsle i oktober 2010.

OBS! Om du klickar på länkarna ovan öppnas en ny webbplats i ett nytt webbläsarfönster.

Back to Top


Tidigare bränsleavgifter

Tilläggsavgift Giltighetsdatum
3,20 SEK/kg 06 mars 2017 - 02 april 2017
3,20 SEK/kg 06 februari 2017 - 05 mars 2017
2,80 SEK/kg 02 januari 2017 - 05 februari 2017

Tillbaka upp