En kostnadsfri tjänst som ger dig ökad insyn. När du registrerat dig för FedEx InSight kan du:

  • Spåra utan spårnings- eller referensnummer
  • Få meddelanden i förväg om försändelser
  • Övervaka alla dina försändelser

Funktioner
  • InSight visar aktuell status för alla försändelser som tillhör ditt kontonummer.
  • Övervaka dina försändelser genom tillförlitliga statusuppdateringar för inkommande, utgående och tredje parts försändelser.
  • Få omedelbart meddelande om tullförseningar, leveransförsök, leveransbevis med mera - via e-post eller internet.

Fördelar
  • Spara tid genom att slippa spåra varje paket separat
  • Ge aktuell statusinformation om försenade leveranser, för att undvika kundklagomål
  • Planera tillverknings- och distributionsresurser effektivare med förebyggande förseningsmeddelanden, för att på så sätt minska kostnaderna

 

Logga in

Registrerade InSight-användare loggar in här.

Komma igång

Demo